Mande Ahmad: Èske Demonstrasyon afekte estati imigrasyon ou a?

Mwen se Ahmad Yakzan, fondatè ak lidè Biwo Lwa American Dream™, e mwen vize pou ede w fè efò pou rèv Ameriken ou™ atravè sistèm imigrasyon an.

Anpil nan nou t ap gade nouvèl sou asasina Mesye Floyd, e pandan mwen apresye ke anpil nan kliyan mwen yo te demontre pou enjistis sa a, yo te arete pou fè sa ka gen yon gwo enpak sou sitiyasyon imigrasyon ou.

Mwen te vle poste videyo sa a pou reponn kèk kesyon sou sa ki ta ka rive si yo ta arete w pandan w ap manifeste Ozetazini.

Kesyon: Èske Premye Amandman an aplike pou sitwayen ki pa US?

Repons: Wi. Anpil nan nou konnen ke Deklarasyon Dwa yo se 10 premye amannman Konstitisyon Etazini an, ki aplike pou moun ki pa sitwayen ameriken. Kòm yon sitwayen ki pa US, ou gen dwa demontre. Pwoblèm nan rive lè demontre ale pi lwen pase jis demontre epi mennen nan yon lòt bagay. Anpil kòmantatè sou entènèt ak sou televizyon ap di ke Konstitisyon Etazini an pa aplike pou sitwayen ki pa ameriken. Sepandan, nan pwosedi pou retire elèv la, youn nan gwo agiman nou fè se ke dwa senkyèm amannman kliyan nou yo te aktyèlman vyole, e kòm yon rezilta, yo pa ta dwe nan pwosedi pou retire elèv yo. Agiman sa a te mennen nan fen pwosedi pou retire elèv la.

Kesyon: Si yo arete m epi akize m, ki jan sa pral afekte estati imigrasyon mwen an?

Repons: Si w arete w pandan w ap manifeste, evènman ki vin apre yo pral depann de sitiyasyon w Ozetazini. Gen yon diferans ant yon moun ki pa gen papye men yon rezidan pèmanan, ak yon moun k ap aplike pou rezidans pèmanan oswa kèk lòt estati pèmanan isit Ozetazini. Si w pa gen papye epi yo arete w paske w fè demonstrasyon, sa ka gen pwoblèm paske anpil depatman lapolis te siyen akò ak ICE pou arete ak transfere moun nan imigrasyon. Si w ap manifeste, li enpòtan anpil pou w evite yon arestasyon.

Si w la sou estati H-1B oswa F1 epi yo arete w, lè sa a rezon ki fè arestasyon an ap detèmine sa k ap pase w. Mwen reprezante moun ki sou estati F1 ki te isit la kòm etidyan e yo te arete pou DUI. ICE te parèt, anile viza yo, epi li te mete yo nan pwosedi pou retire yo (oswa te ba yo kèk tan pou yo tounen lakay yo). Li enpòtan pou w pran anpil prekosyon paske yon arestasyon ka mennen nan revokasyon yon viza ki pa imigran.

Si w se yon rezidan pèmanan epi yo arete w, rezon ki fè arestasyon w la ap dikte sa k ap pase w. Pa egzanp, si yo ta arete w epi akize w pou revòlt nan New Jersey, ou ta ka fini ak yon krim ki agrave, ki ta ka mete w nan pwosedi pou retire w.

Malgre ke yo gen anpil dwa, rezidan pèmanan ki resevwa yon chaj pou yon krim ki pa jwenn tonbe ka soufri konsekans ki gen rapò ak aplikasyon yo pou sitwayènte. Espesyalman, akizasyon an ta lakòz revèy bon karaktè moral twa a senk ane yo dwe kanpe epi rekòmanse sèlman apre yo fin rejte ka a oswa apre yo fin pase nenpòt tan pwobasyon. Si ou se yon rezidan pèmanan ki te arete, anboche yon avoka.

Kesyon: Kisa mwen ta dwe fè si yo arete m?

Repons: Si yo arete w, pa di anyen epi envoke dwa w genyen yon avoka. Kite yon nimewo telefòn pou yon avoka ak fanmi w rele w si yo ta arete w. Ou ka rele m 24/7 nan 1-888-963-7326 epi mwen pral plis ke kontan pale avèk ou.

Mèsi paske w koute. Tanpri pataje enfòmasyon sa yo sou rezo rezo sosyal yo epi santi yo lib pou kite yon kòmantè—mwen ta renmen tande pale de ou.