Twa Bagay Ou dwe Konnen Konsènan Desizyon DACA Tribinal Siprèm lan

Tribinal Siprèm lan te bay yon desizyon yè plonje nouvo lavi nan Aksyon Difere pou Arive Timoun (DACA). Nan pòs sa a, mwen pral diskite sou twa bagay ou ta dwe konnen sou la desizyon. Ka a se la Department of Homeland Security v. Regents of Uni. nan Kalifòni.

Gouvènman an vyole Lwa sou pwosedi administratif yo:

Yon nòt enpòtan isit la se ke tout pati yo te dakò ke Prezidan an ka anile DACA. Sepandan, tout pleyan yo pa t dakò ak fason gouvènman an te anile pwogram nan. Desizyon an pa t regle sou legalite pwogram nan. Desizyon an te trè etwat. Pwoblèm prensipal yo devan tribinal la te 1) si desizyon tribinal pi ba yo te revize dapre Lwa sou Pwosedi Administratif, 2) si resesyon an te abitrè ak kaprisyeuz ak 3) si pleyan yo te deklare yon reklamasyon pwoteksyon egal.

Te gen twa ka tribinal pi ba yo. Tribinal la konsolide apèl yo.

Nan desizyon an, tribinal la deside ke reklamasyon yo te kapab revize dapre Lwa sou Pwosedi Administratif. Tribinal la te rezone ke piske desizyon DACA yo pa sèlman yon politik ki pa anfòsman, reklamasyon yo kouvri anba Lwa sou pwosedi administratif yo.

Kòm si wi ou non desizyon an resesyon te abitrè, tribinal la te itilize rasyonalizasyon inisyal la nan memorandòm an premye rediksyon. Gouvènman an te anile pwogram nan paske pwogram nan te bay benefis an vyolasyon INA a e ke legalite li te dout. Tribinal la te rezone Depatman Sekirite Enteryè a pa ka chanje lide konsènan legalite pwogram nan dapre rezon ki pa gen rezon. Tribinal la te ajoute ke desizyon an pa t konsidere depandans benefisyè DACA yo nan pwogram sa a. Tribinal la deside ke depi benefisyè DACA yo te konte sou memorandòm ki te etabli pwogram nan. Depi Sekretè a pa t pran konfyans nan kont, tribinal la deside ke desizyon an te abitrè ak kaprisyeuz.

DACA an sekirite... Pou kounye a

Diskisyon ki pi wo a montre ke te gen kèk erè gouvènman an nan revoke DACA. Sa se yon bon nouvèl pou kounye a.

Sepandan, desizyon an pa vle di ke Administrasyon Trump pa ka anile pwogram nan; li senpleman vle di ke yo ta dwe pran bon mezi pou rezisyon sa yo. An reyalite, tribinal la te bay administrasyon an yon plan sou etap ki ta dwe pran pou rezisyon sa yo.

Ou ta dwe soumèt renouvèlman DACA ou ASAP

Dènye bagay mwen pral diskite se pwochen etap yo pou benefisyè DACA yo. Moun ki resevwa DACA yo ta dwe ranpli aplikasyon renouvèlman yo pi vit posib. Omwen, sa a pral pwoteje yo kont retire.

Mwen te diskite plizyè lòt opsyon pou benefisyè DACA nan sa a afiche. Kèk nan kliyan nou yo ki anba DACA kalifye pou plizyè fòm sekou. Ou ta dwe konsilte ak yon avoka imigrasyon pi vit posib pou wè si ou kalifye.

Rele nou nan 1-888-963-7326 pou diskite sou opsyon ou yo.