Videyo Inivèsite Farmington

 

Bonjou, parèy rèv mwen yo. Avoka Ahmad Yakzan lidè American Dream Team™ Nan Biwo Lwa American Dream™. Tanpri pran yon segonn like nou epi pataje videyo sa a sou YouTube Twitter ak Facebook si ou renmen li epi ban nou kèk kòmantè pou jwenn kèk fidbak nan men ou. Mwen ta renmen pale avèk ou sou University of Farmington jodi a.

Se konsa jodi a, mwen vle pale avèk ou sou yon bagay ki te pase dènyèman ke mwen te wè nan nouvèl la. Mwen vle pale ak ou sou rete nan F-1 Status ak nan yon fason tcheke sou enstitisyon an ke ou enskri nan pou ou pa pral tonbe nan pwoblèm nan nan yon enstitisyon ki pa akredite. Dènyèman ou te tande pale de fo inivèsite ke ICE, ki se Imigrasyon ak Ranfòsman Ladwàn yo te etabli atravè peyi a pou kenbe kèk moun ki komèt fwod ak mete kèk elèv nan pwosedi pou retire elèv yo. Mwen vle pale avèk ou sou youn nan inivèsite sa yo ki rele la Inivèsite Farmington. Apre mwen fini, si ou gen kèk zanmi oswa nenpòt moun ou konnen ki te enskri nan youn nan inivèsite sa yo, mwen ta apresye referans la epi ba yo nimewo mwen an ki se 1-888-963-7326. Mwen pral diskite sou estati elèv F1 ak ou epi apre sa, mwen pral di ou ki jan yo transfere ant enstitisyon an fason ki an sekirite pou ou pa fini nan pwosedi retire epi ou pa fini pèdi estati ou Ozetazini.

Ki sa ki se viza elèv F-1?

Ou ta ka mande ki sa ki se yon viza elèv F-1? Viza F-1 pèmèt ou vin isit Ozetazini epi etidye nan yon enstitisyon ki akredite. Pa egzanp, mwen te vin Ozetazini pou m te vin isit la nan sa ki te konn rele Brevard Community College te fini enskri ak jwenn yon diplòm AA answit transfere nan yon kolèj 4 ane ki se Stetson University. Tout enstitisyon sa yo jwenn akreditasyon yo nan men Depatman Sekirite Nasyonal. Enstitisyon yo soumèt dokiman bay Depatman an epi Depatman an ap akredite yo pou yo resevwa etidyan entènasyonal yo. Gen kèk nan bagay Depatman Sekirite Teritwa a mande se ki kalite elèv yo genyen, ki gen plis chans pou yo gen elèv ki pral rete isit la apre yo fin etid yo. SO gen anpil bagay yo mande ak pwosesis akreditasyon an trè ankonbran. Li ase pou di elèv ou a ki vle vini isit la epi etidye angle, Syans, oswa nenpòt bagay tankou sa ou dwe aplike pou yon viza F-1. Ou ka aplike pou sa lòt bò dlo oswa ou ka aplike isit la nan Etazini si ou gen estati legal.

Kouman pou mwen jwenn yon viza F-1?

Ou ta ka mande ki jan mwen fè sa? Premye etap la se aplike nan yon enstitisyon epi jwenn aksepte. Inivèsite yo varye nan kondisyon yo. Si w ap eseye aplike nan Inivèsite Harvard, kondisyon yo diferan de aplike nan yon kolèj kominotè. Kidonk, premye etap la se aplike nan enstitisyon an epi enstitisyon an pral bay fòm I-20, ki se fòm imigrasyon ou bezwen pou aplike pou viza nan konsila a oswa aplike pou yon chanjman nan estati si ou nan peyi Etazini. Apre w fin aplike pou estati a, ou ka kòmanse pran kou.

Apre ou fini ak pwogram ou a, gen yon pwogram ki rele Optional Practical Training, ki pèmèt ou travay pou yon ane apre ou fin gradye. Se konsa, ou jwenn sa apre chak siksesif pi wo nivo edikasyon. Kidonk, si w jwenn yon BA, ou jwenn yon ane epi answit fini yon Master's degre ou jwenn yon ane ak sou sa. Gen kèk elèv ki gradye nan pwogram STEM yo jwenn 27 mwa pou travay Ozetazini, avèk espwa ke yo jwenn yon travay ki ta ede yo rete isit Ozetazini. Anpil moun swa marye oswa aplike pou yon viza H1-B ke kèk nan viza sa yo pèmèt ou fè. Men ak yon viza non imigran tankou F1 la, ou pa ka gen entansyon imigran men ou kapab ak lòt viza tankou H1B la.

ICE ak University of Farmington?

ICE te gen yon pwogram pou yon koup de ane kounye a kote yo etabli inivèsite fo. Se konsa, ou ale sou entènèt, ou tcheke pou yon Inivèsite ki pèmèt ou enskri paske li te akredite pa gouvènman Etazini an transfere viza ou soti nan yon enstitisyon nan yon lòt. Ou ka transfere estati F1 ou soti nan enstitisyon an nan yon lòt. Se konsa, si ou jwenn diplòm bakaloreya ou nan yon inivèsite, ou ka transfere viza ou nan yon enstitisyon diferan pou kòmanse Mèt ou a. ICE te jwenn ke kèk inivèsite pèdi akreditasyon yo paske yo pa satisfè kondisyon yo ankò. Gouvènman an te jwenn ke kèk elèv, majorite nan yo ki soti nan peyi Zend, yo enskri nan enstitisyon sa yo. Aw la ba ou 60 jou peryòd gras pou transfere nan yon lòt inivèsite san yo pa soti nan estati. Imigrasyon etabli inivèsite ki fo. Inivèsite sa yo ta gen bèl sit entènèt ak elèv k ap pran klas epi yo ta twonpe elèv k ap transfere sa yo pou yo enskri pou yo kenbe estati yo.

Youn nan enstitisyon sa yo te rele la Inivèsite Farmington e mwen panse ke kounye a yo te arete prèske 600 etidyan Endyen, majorite nan yo te mete nan pwosedi pou retire elèv la si yo pat kite peyi a. Yo te arete tou kèk nan rekritè yo ki te fè elèv sa yo enskri nan la Inivèsite Farmington. Rekritè yo te akize pou komèt imigrasyon ak viza fwod. Gouvènman an te diskite ke elèv la pèdi estati li paske yo te transfere nan la Inivèsite Farmington. Pwoblèm nan difisil se ke anpil nan elèv sa yo pa t 'konnen ke li te yon inivèsite fo. Elèv yo t ap fè peman ekolaj regilye, $2500 chak twa mwa pou yo rete nan sitiyasyon an. Pifò nan yo pa t 'konnen ke inivèsite a te fo men yo te mete nan pwosedi pou retire elèv la kèlkeswa. Kèk elèv ki te pase nan pwosedi pou retire elèv la kounye a gen yon entèdiksyon pou tout lavi, sa vle di yo pa ka tounen nan peyi Etazini pou yon tan trè lontan.

Kisa w ta dwe fè pou w transfere estati w?

Si ou se youn nan etidyan sa yo ki vle transfere estati yo soti nan yon inivèsite nan yon lòt, mwen ta pale ak yon avoka imigrasyon oswa Ofisyèl Lekòl Deziyen (DSO) pou tcheke estati nouvo enstitisyon an. Epitou, asire w ke nouvo enstitisyon an gen pwofesè ki fè ou ale nan klas chak jou an pèsòn epi yo pa sou entènèt. Sa a te youn nan pwoblèm yo nan la Inivèsite Farmington, yo te di elèv sa yo ke yo pral pran klas sou entènèt, ki ou ta ka konnen ap mennen nan ou pèdi viza ou. Gouvènman an dènyèman te deplase pou anile estati pou elèv ki pral ale nan klas sou entènèt nan sezon otòn la sou entènèt akòz COVID-19 epi li te fè bak apre yo te rele yo nan lajistis. Sa a ta dwe yon drapo wouj pou elèv sa yo nan la Inivèsite Farmington, men anpil nan yo pa t 'konnen règ yo.

Kidonk, si w ap eseye transfere nan yon nouvo enstitisyon, ou ta dwe fè dilijans ou. Ou bezwen tcheke nan Inivèsite a, epi si sa posib, ale nan kanpis yo anvan ou transfere. Si ou nan pwosedi pou retire elèv la oswa konnen yon moun nan pwosedi pou retire elèv la apre w fin enskri nan youn nan enstitisyon sa yo, tanpri rele nou yon avoka imigrasyon. Kòm ou konnen nimewo nou an se

1-888-963-7326

epi ou ka ban nou yon apèl 24/7 pou planifye yon sesyon estrateji avè m '.

Mèsi anpil tanpri like, nou epi pataje videyo sa sou Facebook ak Instagram epi map wè nou nan pwochen videyo a.