Aplike pou Benefis Imigrasyon pou Evite Ogmante frè USCIS

Biwo Depatman Sekirite Enteryè a ki responsab pou jije benefis imigrasyon yo, Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS) te pwopoze yon règ final la ogmante frè pou benefis imigrasyon yo. USCIS'S règ final la pou ogmantasyon frè yo pral efikas nan dat 20 oktòb 2020. Nan pòs sa a, mwen pral diskite sou ogmantasyon frè ki pi remakab yo, epi mwen ankouraje potansyèl nouvo kliyan nou yo pou yo aplike pou benefis pi vit posib pou evite chanjman frè sa yo.

Rezon ki fè Ogmantasyon Frè USCIS:

USCIS te diskite ke revni li yo te tonbe akòz yon diminisyon nan aplikasyon yo. USCIS finanse pa frè yo kolekte nan frè aplikasyon yo. USCIS diskite ke diminisyon nan frè yo se akòz pandemi Corona Virus la. Gwoup dwa imigran yo te diskite ke ogmantasyon nan frè yo se akòz pwòp politik Administrasyon an ki limite imigrasyon Ozetazini. USCIS te mande tou pou yon sovtaj 1.2 milya dola nan men Kongrè a kenbe opere san konsekans.

Ogmante frè remakab:

Gen plizyè chanjman nan orè frè a. Miyò, sepandan, kèk frè yo te diminye. Sa ki annapre yo se kèk nan chanjman yo:

I-130 (Petisyon pou fanmi etranje) te ranpli frè sou entènèt ogmante a $550, yon ogmantasyon de $15.

I-130 (Petisyon pou fanmi etranje) ki te ranpli pa frè papye ogmante a $560, yon ogmantasyon de $25.

I-140 (Petisyon Imigran pou Travayè Etranje) diminye a $555, yon diminisyon $145

I-485 (Aplikasyon pou anrejistre rezidans pèmanan) diminye a $1,130, yon diminisyon $10

I-765 (Aplikasyon pou Otorizasyon Travay ki pa DACA) ogmante a $550, yon ogmantasyon de $140.

N-400 (Depoze Aplikasyon pou Natiralizasyon sou Entènèt) ogmante a $1,160 yon ogmantasyon de $520

N-400 (Aplikasyon pou ranpli papye natiralizasyon) ogmante a $1,170 yon ogmantasyon de $530

Kisa ogmantasyon sa yo vle di?

Repons kesyon an senp, anpil moun ka pa gen mwayen pou aplike pou benefis imigrasyon. Gwoup dwa imigran yo diskite ke ogmantasyon frè sa yo ta anpeche anpil imigran natiralize epi aplike pou rezidans pèmanan. Mwen dakò ak agiman sa a.

Lòt pwen prensipal ki soti nan ogmantasyon sa a se imigran yo ta dwe aplike pou benefis sa yo anvan 2 oktòb 2020. Nenpòt aplikasyon ki gen yon timbre postal anvan 2 oktòb 2020 pral tonbe anba ansyen règ la. Mwen sèten ke ogmantasyon frè sa yo pral konteste nan tribinal paske yo trè entèdi. Mwen pral kenbe ou mete ajou.

Kòm toujou, ou ka rele nou nan

1-888-963-7326

pou planifye yon sesyon estrateji ak Avoka Ahmad Yakzan pou ranpli alè epi evite ogmantasyon sa yo.