Tout sa ou bezwen konnen sou sitwayènte atravè natiralizasyon

Nenpòt moun ki fèt Ozetazini se otomatikman yon sitwayen ki poko gen 14 anth Amannman. Kidonk, yon kesyon yo poze m anpil, kijan pou m vin sitwayen si m pa fèt Ozetazini. Nan pòs sa a, mwen pral diskite sou sitwayènte atravè natiralizasyon. Se konsa, isit la nan tout sa ou bezwen konnen sou natiralizasyon.

Kisa Sitwayènte Atravè Natiralizasyon ye?

Natiralizasyon se pwosesis anba ki yon rezidan pèmanan legal Etazini vin yon sitwayen ameriken. Gen anpil kondisyon pou kalifikasyon pou natiralizasyon. Men sa yo enkli:

  • Fè yon rezidan pèmanan legal pou yon sèten peryòd, ki depann de fason ou te resevwa rezidans pèmanan ou, epi li varye ant twa ak senk ane.
  • Fè omwen 18 an
  • Fè yon moun ki gen bon karaktè moral, ki vle di ke ou pa gen okenn faktè diskalifikasyon tankou arestasyon oswa kondanasyon.
  • Satisfè kondisyon prezans fizik yo, ki se nòmalman mwatye nan peryòd legal la. Yon absans nan Etazini ant sis ak douz mwa ka anpeche w aplike.
  • Dwe demontre konpetans nan lang angle ak sivik Etazini
  • Dwe dispoze pou pran sèman fidelite a

Konbyen tan li pran pou jwenn sitwayènte atravè natiralizasyon?

Pou vin yon sitwayen ameriken natiralize, ou ta dwe ranpli fòm N-400 nan Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS). Kounye a Sèvis la pèmèt yon aplikan ranpli fòm nan sou entènèt, ki, nan opinyon mwen, se yon pi bon fason pou ranpli. Depoze sou entènèt pèmèt ou swiv ka a epi resevwa avi otomatikman epi diminye chans pou avi yo pèdi.

Tan pwosesis aktyèl yo varye akòz pandemi an. Ou ka ale sou americandreamlawoffice.com epi tcheke sitiyasyon ka w sou Entènèt.

Èske natiralizasyon ak sitwayènte a menm?

Natiralizasyon se pwosesis ki mennen nan sitwayènte. Reflechi sou sa tankou yon pon. Rezidans pèmanan pral premye arè epi natiralizasyon an pral kò pon ki mennen w nan destinasyon an, ki se sitwayènte.

Kesye nou an Natiralizasyon resous sou sit entènèt la. Kòm toujou, rele nou nan 1-888-963-7326

 pou planifye a sesyon estrateji.