Eleksyon 2020: Konsekans Imigrasyon nan Eli Joe Biden

Mwen konnen ou konnen gen yon eleksyon k ap dewoule 3 novanm 2020. Nan pòs sa a, mwen pral analize plan imigrasyon gwo pati yo epi ba ou sa ki bon, move ak lèd sou konsekans imigrasyon yo nan reeleksyon Prezidan Donald Trump ak eli. Joe Biden. Nan pòs sa a, mwen pral diskite sou konsekans imigrasyon yo nan eli Joe Biden kòm prezidan.

Plan Imigrasyon Biden

Kounye a, mwen pral diskite sou plan Biden pou amelyore sistèm imigrasyon an. Mwen pral diskite sou plan an pwen pa pwen. Boden gen plan pou premye 100 jou yo epi apre sa.

Nan premye 100 jou yo, Biden pwomèt bagay sa yo:

 • Ranvèse politik Administrasyon Trump ki separe paran ak pitit yo nan fwontyè nou an
 • Mete fen nan politik azil Trump yo
 • Mete fen nan move jesyon sistèm azil la
 • Ogmante resous imanitè nan fwontyè a epi ankouraje inisyativ piblik-prive
 • Mete fen nan detansyon pwolonje
 • Ranvèse règ chaj piblik Trump la
 • Mete fen nan sa yo rele Ijans Nasyonal la ki sifone dola federal nan Depatman Defans la pou konstwi yon miray.
 • Pwoteje Rèv yo ak fanmi yo
 • Anile entèdiksyon vwayaj ak refijye ki pa Ameriken yo
 • Lòd yon revizyon imedya sou Estati Pwoteje Tanporè (TPS) pou popilasyon vilnerab yo
 • Retabli priyorite ranfòsman sansib
 • Asire ke pèsonèl Imigrasyon ak Ranfòsman Ladwàn (ICE) ak pèsonèl Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè (CBP) respekte estanda pwofesyonèl yo epi yo responsab pou tretman iniman.
 • Pwoteje ak elaji opòtinite pou moun ki riske lavi yo nan sèvis militè
 • Retabli ak defann pwosesis natiralizasyon pou moun ki gen kat vèt
 • Revitalize Gwoup Travay sou Nouvo Ameriken yo epi ranfòse ekonomi nou an nan bay entegrasyon priyorite, fè pwomosyon antreprenarya imigran, ogmante aksè a ansèyman lang, ak ankouraje angajman sivik.
 • Fè yon reyinyon lidè yo, ki gen ladan El Salvador, Gwatemala, Ondiras, Meksik ak Kanada, pou adrese faktè ki mennen nan migrasyon nan peyi sa yo.

sous https://joebiden.com/immigration/

Analiz mwen an: plan 100 jou sa a ranvèse anpil nan politik Prezidan Trump te etabli pandan 4 dènye ane yo. Politik sa yo te kreye sitou pa lòd egzekitif, ki pral pèmèt Biden, si li eli, ranvèse yo pa menm metòd la.

Pi lwen pase plan 100 jou a, Administrasyon Biden an pral enstwi bagay sa yo:

Modènize Sistèm Imigrasyon Amerik la

Pati sa a nan plan Biden mande pou refòm enpòtan nan sistèm imigrasyon aktyèl la. Refòm sa yo enkli chanjman nan imigrasyon ki baze sou travay ak fanmi. Li mande tou pou prezèvasyon preferans lotri divèsite.

Kreye yon plan pou sitwayènte pou imigran san papye:

Pati sa a nan plan an mande pou yon chemen nan sitwayènte nan popilasyon san papye nan peyi Etazini. Biden mete aksan sou relasyon fanmi imigran sa yo te kreye nan peyi a. Li mete aksan sou lefèt ke anpil nan imigran sa yo te peye taks nan kès tanp lan, menm san nimewo sekirite sosyal. Plan an di ke ou dwe peye taks epi pase yon chèk background pou imigran san papye yo dwe enkli nan plan an.

Analiz mwen: Anpil pral rele plan sa a amnisti, ak ki mwen pa dakò. Mwen reprezante imigran san papye sa yo nan sistèm imigrasyon an. Pifò nan yo ap travay di epi yo peye taks, menm san yo pa espwa pou yo jwenn anyen tounen. Pèmèt yo rete Ozetazini epi mande pou peye taks yo ta ede nou diminye defisi a epi asire avni fanmi imigran sa yo.

Refòm pwogram viza tanporè pou travayè yo nan kèk endistri yo:

Pati sa a nan plan an mande pou refòm nan pwogram travayè tanporè (H2-B). Plan an mande pou refòm pou anpeche itilizasyon travayè san papye nan peyi Etazini. Plan an mande pou patwon yo sètifye mank de travayè Ameriken nan endistri yo ak bezwen pou travayè etranje yo ede mank sa a. Anplis de sa, pwogram nan mande pou patwon yo peye yon salè jis epi asire dwa travayè yo pou yo rantre nan yon sendika. Pati sa a nan plan an mande pou refòm nan sistèm H-1B la. Rezon ki fè refòm sa yo, dapre Biden, se pèmèt travayè trè kalifye yo rete Ozetazini. Plan sa a mande tou pou refòm salè ki ta chanje nivo salè ki ba yo resevwa kounye a.

Analiz mwen an: Mwen reprezante anpil travayè ki vin isit la ak sistèm H2-B la. Sistèm sa a trè disfonksyonèl ak nimewo viza aktyèl yo pa satisfè bezwen mache a. Limitasyon peyi yo tou anpeche pwogram nan epi ankouraje patwon yo anboche travay san papye. Mwen te wè twò moun nan travayè sa yo trafike ak abi patwon sa yo. Refòm yo pwopoze yo pral ede patwon yo ak anplwaye yo satisfè demand yo. Sistèm travayè tanporè aktyèl la pa mache. Kongrè a te mete limit abitrè sou kantite viza ki disponib, ki fini sèlman jou apre pòt la louvri. Mwen te tou nan sistèm nan, ki te fòse m 'rete ak menm patwon an kèlkeswa salè mwen te resevwa. Refòm yo trè nesesè.

Rejte fo Chwa ant imigrasyon ki baze sou travay ak imigrasyon ki baze sou fanmi:

Pati sa a nan plan an rejte bezwen pou plis travayè kalifye sou imigrasyon ki baze sou fanmi. Plan an mande pou yon ranvèse limit pou chak peyi. Li mande tou viza tanporè ki pa imigran pou manm fanmi ki gen demann viza imigran apwouve. Viza sa yo pèmèt fanmi yo rete Ozetazini jiskaske yo apwouve rezidans pèmanan yo. Plan an mande tou pou sitiyasyon relatif imedya pou fanmi rezidan pèmanan yo.

Analiz mwen an: Pati sa a nan plan an trè nesesè. Kòm mwen te mansyone anvan, chak peyi ak mank de sitiyasyon relatif imedya pou fanmi rezidan pèmanan kreye gwo reta nou genyen jodi a. Administrasyon Clinton te itilize estati tanporè ki pa imigran tou pou ede fanmi sa yo trete demann viza imigran yo pandan yo te Ozetazini.

Elaji Pwoteksyon pou Travayè San Papye ki Rapòte Vyolasyon ak Ogmante viza pou Sivivan Vyolans Domestik:

Plan yo mande pou yon kontinyasyon ekspansyon Administrasyon Obama a nan pwogram viza U a pou vyolasyon lwa travay yo ak pou diminye reta pwosesis pou VAWA pwòp tèt ou-petisyon yo.  

Analiz mwen an: Mwen reprezante anpil moun ki fè demann sou viza U ak VAWA ak reta nan sistèm nou genyen jodi a pwolonje soufrans viktim sa yo. Refòm sa a pral ede viktim yo fè fas ak yon fado esansyèl: sitiyasyon yo Ozetazini.

Reafime Angajman Amerik la anvè Moun k ap chèche Azil yo

Pati sa a nan plan an ap chèche ranvèse politik prejidis Administrasyon Trump la anvè azil ak refijye yo. Plan an ap eseye ranvèse enkonvenyans politik sa yo. Kanpay Biden an panse ke politik sa yo te agrave pwoblèm nan olye pou yo ranje yo. Plan an mande pou bagay sa yo:

 • Mete ofisye azil yo pou yo revize ka ki sot pase fwontyè yo
 • Retabli kalifikasyon azil pou sivivan vyolans domestik
 • Aplike lwa azil pou moun k ap sove pèsekisyon politik yo
 • Double kantite jij ak anplwaye imigrasyon pou fè fas ak plis pase yon milyon ka ki an reta
 • Mete fen nan sant detansyon pou pwofi
 • Ogmante kantite refijye Ozetazini

Analiz mwen an: Pati sa a nan plan an montre klèman ke Biden gen yon angajman pou refijye yo ak azil yo. Dapre Biden, sa a retounen Etazini nan rasin li yo, e mwen dakò. Pandan 4 ane ki sot pase yo, mwen te wè efè prejidis politik Trump yo sou refijye ak asil yo. Plan Biden sanble rezoud anpil nan enkonvenyans nan sistèm azil aktyèl la.

Abòde Kòz Migrasyon yo epi aplike yon tès depistaj efikas sou fwontyè

Pati sa a nan plan an mete aksan sou kontribisyon yo enpòtan si imigran nan Etazini yo. Plan an di ke bati yon miray soti nan lanmè rive nan lanmè klere se pa solisyon an pou sispann dwòg ilegal nan peyi Etazini. Plan an reyalize ke pifò trafik ilegal nan dwòg ap vini nan pò legal antre. Pou ranje migrasyon san papye, plan an mande pou envesti nan nouvo teknoloji, amelyore kolaborasyon ant ajans yo, epi travay ak Meksik ak Kanada pou rezoud pwoblèm migrasyon yo.

Analiz mwen an: Pati sa a nan plan an ranje anpil nan kòz rasin migrasyon yo nan travay ak patnè nou yo ak envesti nan pi bon teknoloji pou ranje fwontyè a. Mwen sipòte pati sa a nan plan an paske li pa depanse milya dola sou yon miray ki fè gaspiyaj.

Kòm ou ka wè nan diskisyon ki anwo a, plan Biden a pi konplè pase plan Prezidan Trump la. Onètman, plan Prezidan Trump la se pa yon plan.

Rele nou nan

pou planifye yon sesyon estrateji pou diskite sou sitiyasyon imigrasyon ou.