Eleksyon 2020: Konsekans Imigrasyon Reeli Prezidan Trump

Mwen konnen ou konnen gen yon eleksyon kap dewoule 3 Novanm 2020. Nan pòs sa a, mwen pral analize plan imigrasyon gwo pati yo epi ba ou sa ki bon, move ak lèd sou konsekans imigrasyon yo nan reeleksyon Prezidan Donald Trump ak eli. Joe Biden. Nan pòs sa a, mwen pral diskite sou konsekans imigrasyon yo nan reeleksyon Prezidan Trump.

Plan Imigrasyon Prezidan Trump

Mwen pral kòmanse ak plan Prezidan Trump la. Piske pa t gen yon platfòm Pati Repibliken pibliye ane sa a, sèl bagay mwen te kapab konte sou li se te yon pòs nan Mezon Blanch lan. Kounye a mwen pral diskite sou plan Prezidan Trump pwen pa pwen:

Sekirize fwontyè a:

Premye pwen nan plan Prezidan an se sekirize totalman fwontyè a. Sa a ta dwe finanse, dapre plan an, pa yon fon konfyans ki finanse ak frè yo peye nan pò nan antre. Sa a sanble referans frè sou machandiz k ap antre nan Etazini yo epi yo pa moun.

Analiz mwen an: Pèsonn pa diskite nesesite pou yon fwontyè an sekirite. Sepandan, sa sanble être en yon solisyon san pwoblèm. Pifò nan popilasyon an san papye nan peyi Etazini konsiste de viza depase soti nan moun ki te vin legalman Ozetazini. Kidonk, sekirize fwontyè a pa pral diminye kantite imigran ki pa gen papye.

Retabli entegrite nan Asylu eksplwate Amerik lam Pwosesis:

Dezyèm pwen nan plan an se pou sekirize sistèm azil "Eksplwate" Amerik la. Sa a sanble ap fè referans a anpil tan li pran pou jije reklamasyon azil nan peyi Etazini. Pòs la pa elabore sou fason sistèm nan "eksplwate", sepandan, nan lòt deklarasyon Prezidan an mwen kwè ke sa a montre nan swadizan wo nivo nan fwod nan sistèm nan.

Analiz mwen: Mwen pa dakò ke sistèm nan gen kèk fwod ladan l. Sepandan, fwod la vin elimine nan premye etap la, lè yon moun aplike pou swa yon aplikasyon afimatif devan Sèvis la oswa devan jij imigrasyon an.

Mwen reprezante anpil moun ki aplike azil yo devan Sèvis la, ki gen aplikasyon yo te akòde pa ofisye azil la paske yo te gen reklamasyon lejitim. Mwen te refize tou ANPIL kliyan potansyèl paske yo tou senpleman pa t kalifye pou azil dapre enfòmasyon yo pataje avè m. Se konsa, mwen dakò, gen kèk fwod nan sistèm nan.

Sepandan, fwod pa koze pa reklamasyon lejitim. Gen plizyè defi estriktirèl nan pwosesis azil la. Premye a se notè ki pretann yo se "tradiktè" epi ki angaje nan pratik lalwa san otorizasyon. Moun sa yo pa egzaminen reklamasyon epi aplike pou nenpòt moun ki peye yo pou yo aplike.

Dezyèmman, anreta yo long nan ka pwosesis se sa ki mennen nan pwosesis la long. Yon fwa mwen tande direktè Biwo Azil Miami an pale nan USCIS. Depi gouvènman an te etabli dat limit yon ane, kantite reklamasyon fo te desann anpil. "To sibvansyon" te monte jiska 65% nan biwo azil ki pi okipe nan peyi a. Sa a di m ke ray pwosedi yo la pou elimine reklamasyon yo. Anplis, tan yo ap tann pou jwenn yon odyans devan tribinal imigrasyon yo trè long.

Se sistèm azil la "eksplwate" akòz defi estriktirèl epi yo pa akòz fwod.

Modènize pwosesis imigrasyon legal la pou pwoteje travayè Ameriken yo:

Plan an mande pou yon sistèm pwen pou admèt imigran yo. Men, plan an pa fè diferans ant fanmi ak imigrasyon ki baze sou travay Ozetazini. Plan an mande tou pou "kondisyon pou rekritman, entèdiksyon deplasman, ak etaj salè."

Analiz mwen an: Mwen te defann yon sistèm imigrasyon travay ki baze sou pwen nan peyi Etazini pou ranplase sistèm nou genyen an. Sistèm aktyèl la deplase ak fòse anpil etidyan etranje, ki te edike Ozetazini, pou yo kite apre kou etid yo fini. Yon sistèm pwen pral pèmèt nou kenbe elèv sa yo, ke nou bezwen dezespereman Ozetazini.

Ankouraje Inite Nasyonal la:

Prezidan an mande pou inite nasyonal la lè li mande nouvo rezidan pèmanan yo pase yon egzamen sivik ak angle. Kondisyon sa yo vize pou asimile nouvo imigran yo nan melting pot Ameriken an.

Analiz mwen an: Mwen pa ka tolere pwen sa a nan plan an. Sa a ta limite imigran yo nan Anglo Saxon blan, ki te objektif sistèm imigrasyon nou an anvan lwa 1957 la. Anplis, mande yon tès sivik sa majorite sitwayen Etazini pa ta pase pral agrave premye pwoblèm nan.

Priyorite Fanmi Imedyat Sitwayen Etazini ak Nouvo Imigran yo:

Sa fè li se yon priyorite pou trete aplikasyon imigrasyon manm fanmi sitwayen ameriken ak rezidan pèmanan depoze yo.

Analiz mwen: pwen sa a pa chanje anyen nan sistèm imigrasyon aktyèl la. Sistèm aktyèl la bay kategori sa yo priyorite. Pwoblèm nan sistèm nan se limit pou chak peyi, ki fè kèk fanmi tann prèske 30 ane pou manm fanmi yo rantre nan yo Ozetazini.

Plan imigrasyon Prezidan Trump pa diferan de plan li te etabli an 2016. Li pa sanble ke Prezidan an ap vize atire nouvo elektè ki baze sou plan imigrasyon li a. Si règleman sa yo afekte w, rele nou nan

ak pwograme yon sesyon estrateji diskite sou opsyon ou yo.