Tout sa ou bezwen konnen sou viza K

Viza AK ta ka yon bon fason pou yon pwosesis rapid pou mennen lòt moun enpòtan ou yo Ozetazini. Viza K a pèmèt swa yon fiyanse oswa yon mari oswa madanm pou vin Ozetazini pou trete rezidans pèmanan yo. Nan pòs la mwen pral diskite sou pwosesis viza K, bagay pou w gade, ak bagay ou dwe atann.

Ki sa ki se yon viza K?

Kòm mwen te mansyone anvan viza K a se yon viza ki pèmèt fiyanse oswa mari oswa madanm vin Ozetazini pou trete aplikasyon rezidans pèmanan yo. Viza K a pèmèt dérivés, timoun minè ki poko gen 21, vin Ozetazini ak paran yo. Gen kat kategori K-1, K-2, K-3, ak K-4. Anjeneral, de premye yo bay fiyanse ak depandan yo epi de lòt yo bay mari oswa madanm ak depandan yo.

Kouman pou mwen aplike pou yon viza K?

Pwosesis aplikasyon an se senp. Moun ki fè demann lan dwe ranpli fòm I-129F nan Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini. Yon aplikasyon K-3, sepandan, ta dwe gen ladann prèv depoze I-130 petisyon nan USCIS, paske li se pou yon mari oswa madanm.

Yon fwa ke, petisyon an apwouve, pwosesis viza a deplase nan Depatman Deta a, ki resevwa avi apwobasyon an nan men USCIS epi randevou a pwograme anvan konsila a.

 Viza K1 ak K2:

Yo bay viza K-1 ak K2 pou fiyanse ak depandan yo. Kondisyon yo pou K-1 se jan sa a:

  • Moun ki fè demann lan dwe yon sitwayen ameriken
  • Koup la gen entansyon marye nan 90 jou apre fiyanse a rive Ozetazini
  • Koup la lib pou marye, sa vle di, tout maryaj anvan yo dwe sispann
  • Ou menm ak fiyanse ou te rankontre nan 2 zan apre aplikasyon an, oswa ou kalifye pou yon eksepsyon. Eksepsyon yo enkli vyolasyon koutim oswa rezilta reyinyon yo nan gwo difikilte pou sitwayen ameriken an.

Tout benefisyè ki anba viza K dwe aplike pou ajisteman estati Ozetazini apre maryaj. Ajisteman an pa oblije genyen yon nouvo petisyon viza imigran (I-130). Avi apwobasyon I-129F a ta dwe ase. Epitou, aplikan an pa oblije ale nan vaksen yo, paske yo ta pran yo anvan yo rive Ozetazini.

K-3 ak K-4:

Kòm mwen mansyone, petisyon K-3 ak K-4 yo fèt pou mari oswa madanm sitwayen Etazini. Men, gen yon nuans isit la. Si USCIS apwouve I-130 anvan oswa an menm tan ak I-129F, gouvènman an pral pwograme benefisyè yo pou randevou viza imigran nan konsila a epi li p ap resevwa yon viza non imigran.

Kòm mwen te di, avantaj nan pwosesis sa a se ke tan yo pwosesis itilize yo dwe pi kout. Sepandan, ak kapasite pou ranpli fòm I-130 nan elektwonik ak tan kout pou tretman an, aplikasyon K-3 an diminye nan valè.

Konbyen tan viza k1 pran an 2020?

Dapre estimasyon gouvènman an, pwosesis I-129F la pran ant 5 ak 7 mwa. Ou ta dwe konsidere tou delè Depatman Deta a nan sitiyasyon sa a. Akòz COVID-19, randevou nan konsila atravè mond lan diminye, sa ki lakòz kèk reta. Sepandan, sa pa ta dwe anpeche w aplike de tout fason, paske bagay yo pral retounen nan nòmal byento.

Rele nou nan 1-888-963-7326 pou pran yon randevou sesyon estrateji ak Avoka Ahmad Yakzan.