Tribinal Federal Revizyon Petisyon Imigrasyon

Èske mwen ka rele Lajistis Gouvènman Ameriken an pou refi benefis imigrasyon yo?

Mwen se Ahmad Yakzan nan biwo lalwa American Dream™ e mwen se lidè ekip American Dream™. Jodi a mwen vle pale avèk ou sou yon bagay ki trè enpòtan ki se revizyon tribinal federal sou petisyon imigrasyon. Kounye a, nou pa pale de pwosedi demosyon isit la, nou pa pale de pwosedi habeas, kote yo gen jiridiksyon sou orijinèlman. Sa mwen ta renmen pale sou jodi a se lajistis gouvènman an pou yon refi yon benefis imigrasyon. Tankou nan kat dènye ane yo ou te tande pale de tribinal yo sispann administrasyon Trump nan fè yon bagay atravè lòd egzekitif. Se konsa, pou egzanp, entèdiksyon an sou Mizilman yo vini nan Etazini yo te yon pwosè aktyèl. E se te yon pwosè ONG te depoze kont gouvènman an. Kidonk, ou ka sèvi ak menm pwosesis sa a epi rele nan tribinal distrik si yo te refize w yon benefis dapre lwa natiralizasyon imigrasyon an.

Kounye a, gen de bagay mwen ta renmen pale avè w jodi a ki se refi benefis ak refi natiralizasyon. Mwen pral diskite sou lòt pati nan pwosesis sa a ki se petisyon an pou revizyon ak tribinal sikwi a ak pwosedi pou retire elèv la ak lòt fason ou jwenn tribinal federal yo patisipe nan ka w la nan yon videyo pita.

Se konsa, ann pale sou yon refi nan yon aplikasyon ke ou te ranpli anvan sèvis la. Se konsa, gen lòt - gen plizyè fason pou fè li. Mwen te wè li fè lè yo refize yon H1B epi desizyon an te jis soti nan stasyon an e li jis pa t 'yon dwa aktyèl la - bon desizyon an yo te fèk pran boo-boo nan USCIS epi yo jis pa t' vle fes. pou li. Se konsa, yon petisyonè H1B pou egzanp, ki aplike pou yon benefisyè pou yon H1B ak okipasyon an espesyalite se kesyone pa gouvènman an. Ou ale nan pwosesis i-129 la, ou prim pwosesis li, ou ale nan biwo apèl administratif ki biwo apèl administratif aktyèlman refize li epi answit twazyèm etap la ta aktyèlman ale – se pou ale nan tribinal distri a ki gen jiridiksyon sou ka w la. lajistis gouvènman an pou fè li ranvèse desizyon sa a.

Ki sa ki Pwosesis pou ranvèse desizyon Gouvènman an?

Koulye a, ki sa ki pwosesis la? Pwosesis la depann sou ki lwa ke ou aktyèlman akize te vyole youn nan yo se pwosedi administratif lwa ki vle di, oke yo pa t 'swiv pwosedi ki nan lalwa ak règleman yo. Yo gen pwòp règ yo epi yo pa t soumèt pwòp règ pa yo lè yo t ap pale sou ka mwen an oswa lè yo t ap deside ka mwen an. Sa a se yon bon fason yo aktyèlman jwenn yon moun nan pozisyon sipèvizyon nan USCIS epi tou biwo a soti nan OIL, ki se yon biwo nan litij imigrasyon nan depatman eta a ki enplike e anjeneral sa yo se trè bon moun ki ta aktyèlman pale ak ou sou ka a ak ou pral ale nan ka a epi petèt jwenn kèk sòt de rezolisyon lòt pase gen yo ale nan pwosè a. Anpil nan zanmi m yo te fè yo, mwen te fè yo. Sa a ta ka aktyèlman yon gwo etap pou ou pran sitou si ou gen yon anplwayè ki reyèlman bezwen ou epi yo bezwen jwenn yon h1b oswa yon bagay.

Se konsa, ou ka fè sa tou ak petisyon ki baze sou fanmi tankou yon i-130 ak yon i-485 pa egzanp, kòm yon koup o-sèks ka rele nan lajistis si yo refize si yon moun refize i-130 yo. Yo ale nan kontestasyon yo nan konsèy la nan apèl imigrasyon epi yo tou refize li, Lè sa a, ou ka ale nan tribinal federal di "hey, yo messed up nou bezwen ranvèse desizyon yo" epi yo itilize menm lwa pwosedi administratif la epi ou konnen la kesyon federal ale anba jiridiksyon tribinal federal la.

Ki Dwa rezidan pèmanan yo genyen?

Kounye a, mwen te pale sou pakèt dwa anvan. Koulye a, nou pral pale sou pakèt dwa pou yon rezidan pèmanan ki aktyèlman pral jwenn natiralize. Rezidan pèmanan yo kalifye pou sitwayènte kòm tribinal siprèm lan te di ke yo se sèlman yon etap lwen yo te yon sitwayen natiralize. Se poutèt sa yo jwenn youn nan pi gwo pakèt dwa yo. Se konsa, Kongrè a te pase yon lwa pou yon revizyon natiralizasyon aplikasyon an pa gouvènman federal la pa tribinal federal la. Se konsa, tribinal federal la ka ale anba lwa ki se INA 336 epi ale epi revize desizyon an lè li rive natiralizasyon. Apre sa, mwen panse ke yo te fè li yon dispozisyon espesyal nan lwa a paske natiralizasyon trè enpòtan pou yon moun. Se poutèt sa yo vle pwoteje dwa w kòm yon rezidan pèmanan.

Se konsa, an n di ou aplike pou n-400 ou ale nan apèl la anba n336 la, yo refize apèl la ou gen yon lwa nan lwa federal la ki di pwochen etap la se ale nan tribinal federal. Ou ale nan lajistis anba lwa ou konsome dapre lwa pwosedi administratif la epi ou ka ranpli pou enjonksyon pou yo pa mete ou nan pwosedi removal. Ou ka fè tout sa ou kapab fè dapre lwa federal pou aktyèlman fè jij la revize li. E jan mwen te di, anjeneral ou jwenn avoka paske ou se devan gouvènman federal la ou jwenn avoka aktyèlman pale ak ou sou ka a epi si yo dezòd anjeneral yo rele USCIS. Si USCIS te fè yon erè epi fè yo aktyèlman chanje sa. Apre sa, mwen te wè li fè lè yo refize yon n400 ak Lè sa a, yo ranvèse desizyon yo. Anjeneral se te yon kondanasyon kriminèl. Ak avoka sa a te kapab konvenk USCIS ke kondanasyon an pa t 'yon bagay ki dwe ale kont karaktè moral aplikan an.

Rele Biwo Lwa American Dream™

Se konsa, nou te fè ka sa yo, nou pral plis pase kontan ede w si ou resevwa refi a nan men USCIS oswa depatman deta oswa nenpòt lòt seksyon imigrasyon nan DHS. Rele nou tanpri nan 1-888-963-7326 epi mwen pral plis ke kontan pale avèk ou. Mèsi.