Règ "Nouvo Kat Vèt" Biden

Depi eleksyon Prezidan Biden ak nouvo règ imigrasyon yo te adopte, nou te resevwa anpil apèl konsènan "nouvo règ kat vèt la". Sepandan, administrasyon Biden pa te etabli yon nouvo règ kat vèt, men li te, atravè lòd egzekitif, chanje kèk ansyen règ etabli pa administrasyon Trump la.

Ki kèk nan Nouvo Règ pou Kat Vèt Biden yo?

Prezidan Biden te siyen anpil lòd egzekitif imigrasyon ki tou de chanje politik imigrasyon ak etabli nouvo. Semèn sa a Prezidan Biden te siyen twa lòd egzekitif pou etabli yon gwoup travay pou reyini timoun ki separe ak paran yo sou fwontyè a. Dekrè egzekitif yo tou devlope yon estrateji pou adrese foul moun k ap chèche azil yo epi pou fè chanjman nan sistèm imigrasyon an. Dènye lòd egzekitif la te mete an fòs yon revizyon sou tout règ epòk Trump ki anpeche imigrasyon legal Ozetazini.

Èske sa vle di mwen ka aplike pou yon Green Card dapre Nouvo Règ yo?

Mwen tande pale de anpil avoka imigrasyon ki aksepte retansyon pou nouvo règ Biden pou kat vèt. Nou pa fè sa nan Biwo Lwa American Dream™ pou yon rezon: pa gen okenn nouvo règ imigrasyon ki pèmèt aplikan yo aplike pou rezidans pèmanan Ozetazini.

Prezidan Biden te prezante Lwa Sitwayènte a, ki ap chèche elimine anpil règ ki anpeche imigran imigre Ozetazini. Youn nan règ sa yo se 3- ak 10-ane ba yo readmisyon akòz rete ilegal Ozetazini. Yon lòt règ pwopoze a se leve limit pou chak peyi ak reprann viza ki pa itilize yo nan ane anvan yo pou ogmante imigrasyon.

Okenn nan chanjman sa yo pa etabli yon nouvo règ kat vèt. Ou ta dwe fè atansyon ak nenpòt avoka ki eseye konvenk ou ke yo te etabli yon nouvo règ konsa.

Kisa mwen ta dwe fè pou mwen kenbe ajou sou nouvo règ kat vèt Biden yo?

Tanpri kontinye gade pou mizajou sou paj blog nou an pou w ka toujou okouran de nouvo règ yo. Ou ka vizite tou sa a lyen, ki se sit nou an dedye a nouvo règ yo. Ou ka rele nou tou nan

1-888-963-7326

24/7 pou planifye yon sesyon estrateji ak Avoka Ahmad Yakzan.