Pwogram EB-5

Avoka Ahmad Yakzan te reprezante plizyè moun nan demand yo pou jwenn rezidans pèmanan yo atravè pwogram kreyasyon travay EB-5, ki te kreye pa Kongrè Etazini an 1990 pou estimile ekonomi peyi a. Envestisman sa a ta ka yon envestisman dirèk otonòm oswa atravè yon sant rejyonal ki apwouve pa la Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS).

Kantite envestisman an varye selon kote a. Yon envestisman $500,000 obligatwa pou yon envestisman nan yon Zòn Travay Vize (TEA), yon kote iben ki gen omwen 150% nan to chomaj nasyonal la oswa yon zòn riral andeyò nenpòt vil ki gen yon popilasyon 20,000. Pandan se tan, yon envestisman $1,000,000 obligatwa pou envestisman andeyò zòn sa yo.

Rezidans pèmanan kondisyonèl

Yon envestisè genyen rezidans pèmanan kondisyonèl pou dezan, epi kondisyon yo ta retire si envestisè a pwouve ke envestisman an te kreye 10 travay ki kalifye.

Sant Rejyonal la

Sant rejyonal yo se sant envestisman gouvènman an apwouve pou resevwa lajan envestisman nan men envestisè ki enterese yo. Kote sa yo varye nan konsantrasyon yo epi yo anglobe prèske tout domèn enterè ak eta nan peyi Etazini. Kantite envestisman an varye selon kote a.

Avoka Ahmad Yakzan ta ka ede envestisè ki enterese yo jwenn sant rejyonal apwopriye ki te ranpli petisyon avèk siksè nan non envestisè yo. Sepandan, li pa bay konsèy sou envestisman konsènan sant endividyèl men li gen patnè ki vle fè analiz sa yo. Pou yon lis sant rejyonal pa eta, ou ka vizite sa a sit entènèt.

Envestisman dirèk

Envestisè endividyèl yo ta ka tou envesti lajan yo dirèkteman nan pwòp konpayi yo si yo vle gen plis kontwòl sou envèstisman yo. Envestisman dirèk yo enkli byen imobilye komèsyal, envantè, ak kapital operasyonèl.

Envestisè yo dwe satisfè menm kondisyon yo mansyone pi wo a sou kantite lajan, kote, ak jenerasyon travay. Avoka Ahmad Yakzan ka ede w jwenn rezidans pèmanan ou atravè envestisman dirèk nan pwogram EB-5 la.

Kondisyon Lòt

Envestisè yo dwe satisfè tou plizyè lòt kondisyon, tankou yon sous legal lajan, epi montre yon plan biznis konkrè ki montre viabilite envestisman an ak potansyèl pou kreye kantite travay ki nesesè yo. Moun yo dwe ranpli kondisyon yo sou rezidans yo dezan apre yo fin resevwa rezidans kondisyonèl yo.