Pou Pwosesis Visa Biznis

Chwazi American Dream Law Office, PLLC pou bezwen pwosesis viza biznis ou epi fè lajan san fwontyè! Kit se negosye kontra, envesti, konsilte ak kòlèg li yo, ale nan yon konferans, oswa nenpòt lòt rezon, nou gen do ou epi n ap goumen pou ou!

Nou te reprezante kliyan atravè mond lan nan demann viza travay ak biznis yo. Nou te ede pwofesyonèl tou ak viza L, TN, O, R, P, E yo ak nan demann viza imigran ki baze sou travay yo.

E viza

Avoka Ahmad Yakzan nan American Dream Law Office, PLLC se premye chwa w pou yon avoka viza biznis nan Miami, Florid. Viza E a se yon bon opsyon pou komèsan entènasyonal yo ak envestisè entènasyonal ki ap chèche pou yon kantite lajan envestisman pi ba.

Kalite viza sa a ouvè a komèsan entènasyonal yo ak envestisè ki soti nan sèten peyi ki gen trete ak Etazini yo. Kèk nan trete sa yo mande sèten kantite envestisman epi yo limite nan dire. Anplwaye yon avoka E-viza tankou Avoka Ahmad Yakzan ogmante chans ou genyen pou w soumèt ak jwenn viza ou apwouve pa Sèvis la.

Peyi ki gen sitwayen yo ka aplike pou viza E

Kondisyon pou Visa E
 • Dwe antre Ozetazini
 • Ki baze sou yon trete amitye, komès, ak navigasyon, oswa lòt aranjman
 • Moun nan dwe antre Ozetazini pou rezon sa yo:
  • Sèlman pou pote sou komès entènasyonal sibstansyèl (E-1 komèsan trete)
  • Sèlman pou devlope ak dirije operasyon yo nan yon antrepriz trete kote envestisè a gen oswa nan pwosesis pou envesti (E-2 envestisè trete)
  • Kòm yon anplwaye kle nan yon peyi trete swa E-1 oswa E-2
  • Kòm yon chèf egzekitif ak anplwayè nan yon antrepriz ki gen omwen 50% nan aksyon ki posede pa sitwayen trete.
  • Yon depandan nan youn nan moun ki mansyone anwo yo

Moun ki gen viza E la dwe montre ke li ap vini Ozetazini pou yon peryòd espesifik epi li gen entansyon ale. Yo pa ka refize viza sa yo sèlman pou apwobasyon yon petisyon viza imigran.

Paske kèk nan trete yo gen kondisyon ki pa enkli nan lòt trete, yon aplikan dwe soumèt tou yon plan biznis. Moun ki gen viza E yo ka ajiste estati yo lè yo enkli Fòm I-508 ak aplikasyon pou ajisteman estati yo pou anile nenpòt pwoteksyon trete.

Nasyonalite nan E Treaty Enterprise la

Yon moun k ap antre Ozetazini kòm yon envestisè oswa yon machann nan trete E dwe yon nasyonal nan yon antrepriz trete. Nan ka yon anplwaye, li ak antrepriz trete a dwe soti nan menm peyi trete a. Peyi enkòporasyon an pa enpòtan pou aplikasyon an. Tout sa ki enpòtan se nasyonalite machann vann oswa envestisè a.

Yo pa ka konte rezidan pèmanan legal yo pou nasyonalite. Nasyonalite yo itilize pou antre Ozetazini se nasyonalite yo itilize nan moman aplikasyon an.

E-1 Viza pou komèsan entènasyonal yo

Viza E-1 disponib pou sitwayen peyi trete a si yo satisfè kritè sa yo:

 • Montre ke trete a egziste
 • Posede nasyonalite peyi trete a
 • Aktive konstitye komès dapre Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite
 • Gen yon komès ki sibstansyèl epi ki se ant Etazini ak peyi trete a
 • Kite Etazini apre estati E-1 la fini
Yon eksplikasyon sou komès

Komès defini kòm echanj entènasyonal machandiz ant Etazini ak peyi trete komèsan an se yon sitwayen ameriken. Byen yo ta ka tanjib ak non tanjib pwodwi ak sèvis. Komès la dwe tou ap kontinye ak nan egzistans ak aplikan an dwe montre ke li te nan moman aplikasyon an. Anplwaye nan konpayi komès la kapab nouvo anplwaye men yo dwe sitwayen trete.

E-2 Kondisyon pou Envestisè Trete yo

Klasifikasyon viza E-2 disponib pou sitwayen peyi trete a ki satisfè kondisyon sa yo:

 • Dwe montre ke trete a egziste
 • Endividi oswa antrepriz la posede nasyonalite a
 • Aplikan an te envesti oswa nan pwosesis pou envesti nan antrepriz trete a
 • Antrepriz nan trete se reyèl ak opere
 • Envestisman se sibstansyèl
 • Aplikan an ap devlope ak kontwole antrepriz la
 • Anplwaye a dwe yon anplwaye esansyèl
 • Aplikan an gen entansyon kite Etazini apre klasifikasyon an fini

Nasyonalite nan antrepriz trete a detèmine pa pousantaj nan stock trete nasyonal la kontwole. Pwopriyetè 50% nan antrepriz la pral ase si envestisè a kontwole antrepriz la. Fon envestisman yo dwe nan risk. Yo ta ka jwenn nan yon prè men yo pa dwe garanti pa byen yo nan antrepriz la. Lajan yo dwe tou irevokabl angaje nan antrepriz la.

Kondisyon adisyonèl pou envestisè yo

Envestisè a dwe montre ke lajan yo te jwenn nan mwayen legal. Li ka soti nan prè, kado, eritaj, oswa nenpòt lòt sous lejitim. Pri lwaye yo peye pou antrepriz trete a ka konte nan envestisman an. Envestisman an ta ka gen ladan tou pwopriyete entelektyèl lè l sèvi avèk valè sou mache a jis. Sepandan, envestisman pasif yo pa konte.

Envestisman an dwe tou sibstansyèl, sa vle di ke kantite lajan an envesti ta dwe ase pou kouri antrepriz la. Pou teste sa a, gouvènman ameriken an sèvi ak tès pwopòsyonèl la.

Espesifikasyon Enterprise

Antrepriz la ka pa majinal. Antrepwiz majinal yo se moun ki pa gen kapasite prezan oswa nan lavni pou jenere ase revni pou yon lavi minim pou envestisè a ak fanmi li. Yon envestisè dwe montre ke antrepriz li pral elaji opòtinite travay, jenere lòt sous revni, jenere anpil plis revni pase sa ki konsidere kòm yon k ap viv minimòm.

Li dwe montre ke li pa pral senpleman travay kòm yon travayè ki kalifye oswa ki pa kalifye. Yon envestisè dwe tou dirije ak devlope antrepriz la epi li gen yon enterè kontwòl nan antrepriz trete a. Egzijans sa a pa aplike pou anplwaye yo.

Anplwaye E-1 ak E-2 Enterprises

Antrepriz E a ka anboche anplwaye epi ba yo klasifikasyon E. Yo aplike petisyon ki nesesè pou ekzekitif, sipèvizè, ak anplwaye esansyèl yo.

Yon egzekitif se prensipalman yon egzekitif ak opoze ak yon moun ki gen travay ensidswit oswa kolateralman egzekitif. Yo dwe gen gwo otorite pou detèmine politik, mete fen nan anplwaye yo, sipèvize yon gwo pati nan konpayi an, gen konpetans egzekitif ak eksperyans, epi yo gen yon gwo wòl nan konpayi an. Pandan se tan, anplwaye ki pa sipèvize yo dwe esansyèl nan operasyon an nan antrepriz la.

Fanmi moun ki gen viza E

Manm fanmi moun ki gen viza E yo ka klase kòm moun ki gen viza E. Nasyonalite yo pa enpòtan. Mari oswa madanm moun ki gen viza E-2 ka jwenn yon kat otorizasyon travay, ki ka akòde pou dezan. Anplis de sa, timoun yo ka pa travay men yo ka ale lekòl san yo pa chanje estati.

Pwosedi pou jwenn yon viza E

Aplikan ki Ozetazini ka soumèt yon chanjman nan estati lè yo ranpli yon aplikasyon lè l sèvi avèk fòm I-129. Yon aplikan ka aplike tou nan anbasad oswa konsila nan peyi yo lè l sèvi avèk DS-160.