Non-imigran Visa

Avoka Ahmad Yakzan te reprezante avèk siksè anpil moun nan petisyon viza non imigran yo, tankou aplike pou estati vizitè, viza envestisman, oswa viza travay. Sèvis viza ki pa imigran nou yo genyen ladan yo, men se pa sa sèlman:

 • Yon viza: Viza ki pa imigran sa yo se pou minis gouvènman Etazini rekonèt kòm gouvènman k ap dirije yo. Moun ki tonbe nan kategori sa a se anbasadè, minis piblik, anplwaye diplomatik k ap travay nan anbasad etranje ak konsila yo, ak manm fanmi anplwaye yo.
 • B Viza: Viza non-imigran sa yo pou sitwayen etranje ki ap vini Ozetazini pou biznis (B(1)) oswa pou plezi (B(2)). Moun ki gen viza sa a dwe montre yo gen yon rezidans etranje kote yo gen entansyon retounen.
 • D Viza: D(1) viza non imigran se pou manm ekipaj yo, ki gen ladann avyon, pa bato lapèch, ki vin Ozetazini nan kapasite yo pou ede ekipaj la nan sèvis nòmal li yo ak operasyon yo. Pandan se tan, D(2) viza yo se pou bato ki gen pò escale yo nan Guam oswa Northern Marina Islands.
 • E viza: Viza E yo se viza ki baze sou trete ki pèmèt sitwayen sèten peyi ki gen trete ak Etazini vin nan peyi a pou fè tranzaksyon.
  • E(1) Viza - pou moun ki patisipe nan komès entènasyonal.
  • E(2) Viza - pou moun ki vin Ozetazini pou jere antite kote yo te fè gwo envestisman.
  • E(3) Viza - pou Ostralyen ki ap vin Ozetazini pou okipe yon okipasyon espesyalite.
 • Viza F: Viza F(1) se pou sitwayen etranje ki vin Ozetazini pou pouswiv yon kou etid nan yon inivèsite oswa nenpòt enstitisyon akademik akredite pa gouvènman an pou aksepte elèv etranje yo. Etranje sa yo pa gen otorizasyon pou travay eksepte sou lakou lekòl la oswa apre yo fin fè fòmasyon pratik si ou vle. Konjwen yo ak pitit elèv sa yo gen dwa vin Ozetazini pou yo rete ak fanmi imedya yo.
 • G Viza: Viza non-imigran sa yo se pou reprezantan yon gouvènman etranje oswa òganizasyon entènasyonal yo ak manm pèsonèl yo.
  • G(ii) Viza - pou lòt reprezantan gouvènman an nan gouvènman etranje a.
  • G(iii) Viza - pou reprezantan gouvènman etranje yo pa rekonèt pa Etazini.
  • G(iv) Viza - pou ofisye ak anplwaye òganizasyon entènasyonal sa yo.
  • G(iv) Viza – pou asistan, sèvitè, ak anplwaye pèsonèl reprezantan sa yo.
 • H Viza: Viza non-imigran sa yo viza travay depann sou kalifikasyon anplwaye a. Yo divize an plizyè viza:
  • H-1B Visas – pou anplwaye ki ap vin Ozetazini pou okipe yon okipasyon espesyalite oswa ki se yon modèl gwo talan
  • Viza H-1B1 – pou okipasyon espesyalite pou sitwayen Chili oswa Singapore
  • Viza H-1C – pou moun ki vin Ozetazini pou travay kòm yon enfimyè ki anrejistre
  • Viza H-2A – pou rezidan etranje ki vin Ozetazini pou fè travay agrikòl
  • H-2B Visas – pou sitwayen etranje ki ap vin fè travay ki pa agrikòl
  • H-3 Viza – pou sitwayen etranje ki vin Ozetazini kòm yon stagiaire nan yon lekòl medikal gradye
 • Mwen viza: Viza non-imigran sa yo se pou sitwayen etranje ki se manm laprès oswa medya radyo epi k ap vini Ozetazini pou travay bòn fwa pou òganizasyon sa yo.
 • J viza: Viza sa yo se pou sitwayen etranje ki se elèv, entelektyèl, k ap fòme, pwofesè, pwofesè, asistan rechèch, oswa lidè nan yon domèn konesans espesyalize. Moun ki gen viza sa yo dwe vin Ozetazini pou anseye, enstwi, bay konferans, etidye, obsève, fè rechèch, konsilte nan yon pwogram, oswa resevwa fòmasyon medikal.
 • K Viza: Viza sa yo Viza ki pa imigran se pou fiyanse (K-1), mari oswa madanm (K-2), ak pitit fiyanse oswa konjwen (K-3) sitwayen ameriken. Nan ka fiyanse, moun ki fè demann sitwayen ameriken an ak benefisyè a dwe rankontre nan dezan anvan yo oswa yo dwe kalifye pou yon egzansyon pou egzijans 2 zan pou satisfè.
 • L Viza: Viza non-imigran sa yo se sitwayen etranje ki, nan twa ane anvan yo, te travay pou yon ane kontinyèl anba yon afilye oswa yon sipòtè nan menm anplwayè a deyò Etazini. Moun nan dwe yon egzekitif, yon manadjè, oswa yon moun ki gen konesans espesyal.
 • M Viza: Viza non-imigran sa yo se pou sitwayen etranje ki ap vin Ozetazini pou etidye nan yon enstitisyon pwofesyonèl oswa ki pa akademik. Konjwen etranje ak timoun yo ka admèt anba estati M-2.
 • N Viza: Sa yo se pou paran yon etranje ki jwenn estati yon imigran espesyal dapre seksyon 212(a)(27(L) nan lwa a).
 • O Viza: Viza ki pa imigran ki se pou sitwayen etranje ki gen kapasite ekstraòdinè nan syans, atizay, akademik, oswa atletik ki te soutni rekoni nasyonal oswa entènasyonal. Pou fim fim ak pwodiksyon televizyon, etranje a dwe te rekonèt nan domèn nan atravè dokiman vaste. Anplwaye sipò esansyèl yo ka aplike pou viza O-2 pandan ke mari oswa madanm yo ka akonpaye yo anba viza O-3.
 • P Viza: Sa yo se viza non imigran pou atis ak animatè ki, endividyèlman oswa kòm yon pati nan yon gwoup, vin Ozetazini pou pèfòmans. Etranje a ka vini tou nan peyi a atravè yon pwogram echanj ant Etazini ak yon òganizasyon.
 • Q Viza: Sitwayen peyi etranje ki vin Ozetazini kòm travayè domestik yo tonbe nan klas sa a.
 • Viza R: Sa yo se pou imigran ki te manm yon òganizasyon relijye nan yon denominasyon ki gen yon òganizasyon relijye san bi likratif nan peyi Etazini pandan dezan anvan admisyon.
 • Viza S: Sitwayen etranje ki genyen konesans konsènan yon òganizasyon kriminèl oswa teworis yo tonbe nan kategori sa a. Moun sa yo dwe dispoze bay enfòmasyon yo epi prezans yo dwe nan enterè nasyonal Etazini.
 • Viza T: Viza sa yo se pou sitwayen etranje ki viktim trafik, ki prezan fizikman Ozetazini, epi ki respekte demann enfòmasyon rezonab pou ede yon ankèt federal, leta oswa lokal. Mari oswa madanm, timoun, ak benefisyè derive yo ka swiv pou rantre nan.
 • Viza U: Sitwayen etranje ki te soufri gwo abi fizik oswa mantal lè yo te viktim krim yo kalifye pou viza sa a. Moun nan dwe posede enfòmasyon an epi li dwe bay konesans sa yo pou ede nan nenpòt ankèt. Konjwen an, paran an, ak pitit moun ki gen viza sa yo ka benefisye de viza sa yo.

Si w gen nenpòt kesyon konsènan viza sa yo, tanpri rele nou.