Demokrat Pou Pouse Refòm Imigrasyon Nan Rekonsilyasyon

Yè, èd Demokratik te rankontre ak palmantè Sena a pou diskite sou posibilite pou enkli refòm nan imigrasyon nan pwosesis rekonsilyasyon an. Metòd sa a te itilize anvan pou pase anpil moso pyès lejislasyon ki gen rapò ak imigrasyon nan tan lontan. Mwen pral diskite de rezon ki fè Demokrat yo ta dwe pouse di pou fè sa yon reyalite.

Yo te itilize rekonsilyasyon anvan yo te pase Lejislasyon Imigrasyon

Kòm mwen mansyone pi wo a, pwosesis rekonsilyasyon sa a gen te itilize deja pou pase lwa ki gen rapò ak imigrasyon. an 2005, Lè sa a, Repibliken-kontwole Sena a te enkli yon moso lejislasyon imigrasyon ki itilize rekonsilyasyon. Lwa sou Rediksyon Defisit 2005 la te gen ladann yon dispozisyon pou itilize petisyon viza imigran ki pa t itilize deja nan ane ki vin apre yo. Repibliken yo pa t menm mande Palmantè a yon opinyon nan moman an.

Repibliken yo te diskite lè sa a ke legalize imigran ta ede kès tanp lan. Demokrat yo siman gen agiman sa a fwa sa a. Ki enkli dispozisyon pou imigrasyon an nan pwosesis bidjè a. Imigran yo te ajoute $2 milya nan GDP ak plis pase $450 milya nan GDP Eta a nan 2016..

Yon lòt agiman pou enklizyon se lefèt ke Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini yo finanse pa frè. Ajoute plis pase 8 milyon imigran nan woulo yo ta siman ajoute nan revni Sèvis la.

Refòm Imigrasyon an plis pase anreta

Mwen pa ka di ou konbyen fwa mwen te oblije vire kliyan ki byen merite ale paske mwen tou senpleman pa t 'kapab ede yo. Pifò nan imigran sa yo se moun k ap resevwa sekou anba pwogram DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) ki te etabli pa Prezidan Obama an 2012. Repibliken yo te atake pwogram DACA plizyè fwa kòm yon ranvwa prezidansyèl. An reyalite, yon jij te enjwenn pwogram nan pou yo aplike nasyonalman an Jiyè. Li se tan pase yo bay imigran sa yo sètitid nan legalize yo epi debouche potansyèl yo.

Onètman, moun k ap resevwa sa yo vin tounen yon zouti politik dwa pou atake imigrasyon. Sepandan, si w gade popilasyon DACA a, se popilasyon Etazini ta dwe ede rete Ozetazini. Plis pase 62,000 nan imigran sa yo travay nan premye liy pandemi an ak plis pase 480,000 se travayè esansyèl ki pa swen sante. Plis pase mwatye nan 1.2 milyon imigran ki elijib pou DACA yo travay nan okipasyon esansyèl. Pèmèt imigran sa yo rete Ozetazini epi jwenn rezidans pèmanan pral yon rezo pozitif pou Etazini.

Sèvi ak rekonsilyasyon pou pase yon moso esansyèl nan lejislasyon ta dwe yon priyorite Demokratik pou de rezon sa yo. Tanpri rele nou nan 1-888-963-7326 pou diskite sou opsyon ou yo ak enpak lejislasyon k ap vini an sou avni w Ozetazini.