Ki jan nou pwouve maryaj nou an reyèl oswa ki “bon konfyans”?

Yon maryaj bòn fwa pou rezon imigrasyon se yon maryaj ki te antre nan pou lòt rezon ke "evade lwa imigrasyon yo. Nan lòt mo, sèl rezon koup la pa kapab bay benefis imigrasyon konjwen imigran an.

Ki jan w ka montre maryaj ou se yon bon konfyans?

gen plizyè fason pou montre ke maryaj ou bon pou rezon imigrasyon. Ou dwe konvenk ofisye imigrasyon an ke ou vle etabli yon lavi ansanm. Gen plizyè prèv enpòtan pou w soumèt pandan entèvyou w la:

  1. Antre nan taks
  2. Kont labank ansanm
  3. Jont kontra-lwaye oswa ipotèk
  4. Prèv vwayaj koup la te fè ansanm
  5. foto
  6. Afidavi

Sa a se definitivman pa yon lis konplè epi yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ta ka jwe yon wòl enpòtan nan pwouve ke maryaj ou reyèl.

Rele Biwo Lwa Rèv Ameriken an nan 1-888-963-7326 pou w pran yon konsiltasyon.

Kisa k ap pase si mwen pa pwouve ke maryaj mwen an reyèl?

Gen anpil konsekans si ou pa rive pwouve ke maryaj ou pa bòn fwa. Premyèman, ofisye a pral bay yon demann pou prèv pou ba ou yon lòt chans pou pwouve ke maryaj ou bon. Dezyèmman, si ou pa bay prèv li, yo ka mete mari oswa madanm imigran an nan pwosedi ranvwa si li pa nan sitiyasyon. Anfen, ka gen akizasyon kriminèl kont youn oswa toude pati si se yon ofans repete.

Kijan yon avoka imigrasyon ka ede m?

Yon avoka imigrasyon etik tankou Avoka Ahmad Yakzan ta ka ede w pwouve ke maryaj ou se bòn fwa. Repitasyon yon avoka jwe yon pati enpòtan nan pwosesis sa a. Yon avoka ki pa pran ka maryaj fo gen repitasyon egzak ou bezwen pandan entèvyou ou.

Rele Avoka Ahmad Yakzan nan Biwo Lwa Rèv Ameriken an nan 1-888-963-7326 pou planifye yon konsiltasyon.