Konbyen tan sitwayènte mwen an pral pran?

Li difisil pou di konbyen tan pwosesis aplikasyon sitwayènte yon moun ap pran paske chak tan pwosesis aplikasyon sitwayènte a diferan. Ki sa ki ka afekte tan pwosesis aplikasyon sitwayènte mwen an?

1️⃣ Kote w – Biwo gouvènman metwopoliten yo ka gen plis ofisye pou trete aplikasyon yo pase biwo riral yo.2️⃣ Fond Ou – Si w te abite plizyè kote pandan tout lavi w, pwosesis pou tcheke background ou ka pran plis tan. Kèlkeswa kote w oswa orijin w, yon avoka imigrasyon ap ede pwosesis aplikasyon w lan dewoule san pwoblèm e vit posib.Ekstraterès Rele nou nan 1-888-96 DREAM

#AmericanDreamLaw#AmericanDream# Imigrasyon#Visa#AvokaImigrasyon#AvokaImigrasyon#Imigran#USA# Sitwayènte#GreenCard#LwaImigrasyon#Konsiltan Imigrasyon#Konsiltasyon#WorkPermit#USImigrasyon#USAImigrasyon#Aplikasyon Sitwayènte#PwosesisAplikasyonSitwayènte#PwosesisSitwayènte