Ki jan yo ranpli aplikasyon pafè US Sitwayen an

Ki jan yo ranpli aplikasyon pafè US Sitwayènte. Anboche yon Avoka. Anboche yon avoka ki gen eksperyans, tankou mwen menm. Mwen pral ede w atravè pwosesis aplikasyon an. Bagay yo pral sou entènèt ke ou ka Google. Ou ka gade ki jan fè li ak videyo tankou sa yo. Genyen avoka ki aktyèlman la pou ede w. Prepare kesyon pa kesyon sou videyo a epi kite m di w kijan pou anboche yon avoka. Se sa mwen te fè lè mwen te resevwa kat vèt mwen an ak sitwayènte mwen an. Se konsa, si ou vle asire ke aplikasyon w lan pafè jan li kapab, rele yon avoka imigrasyon. Nou ouvè. 

Nimewo telefòn nan trè fasil pou sonje. 1-888-96D-REAM. Gen yon liy asistans bileng la pou fè w pwograme w. Pale avè m sou aplikasyon sitwayènte w la