Kisa mwen bezwen pote nan entèvyou natiralizasyon an

Bagay mwen ta pran avè m genyen ladan yo, tankou paspò mwen an. Si w ap aplike anba règ twazan a paske w marye ak yon sitwayen ameriken, m ap pote anpil prèv ak bon konfyans nan relasyon an epi m ap pote yon paspò pou mari oswa madanm ou avèk ou. Oswa si w gen yon plan ak IRS. Sa mwen ta fè se mwen pral pote dokiman sa yo avèk mwen. Si ou gen yon kondanasyon kriminèl ki te anile, mwen ta pran sa avè m '. Fondamantalman, nenpòt bagay ki gen rapò ak 45 kesyon yo mande sou aplikasyon an ki fè ou pa kalifye pou sa. Si ou tonbe anba youn nan sa yo mwen ta pote prèv ke ou aktyèlman pa ta dwe refize baze sou kesyon sa a.