Ki eksperyans ou genyen?

Mwen di moun mwen te fè eksperyans lwa imigrasyon depi mwen te gen 15 ane epi yon moun te ban mwen rèv sa a vin Ozetazini. Kidonk, apre mwen fin gradye nan lekòl segondè, mwen te oblije ranpli pwòp aplikasyon pa m pou m te ka jwenn viza elèv mwen pou m te vin Ozetazini. Mwen te fini kat degre Lè sa a, te aplike pou pwòp viza travay mwen pou viza H-1B mwen an. Lè sa a, mwen te aplike pou kat vèt mwen an grasa èd yon avoka, epi mwen te aplike pou sitwayènte mwen ak youn nan jou ki pi kontan nan lavi mwen se lè mwen te vin yon sitwayen ameriken.

Kidonk, anplis de edikasyon ekselan mwen te resevwa nan lekòl lalwa ak plis pase dis ane eksperyans nan, mwen gen 20 - 40 ane pase nan pwosesis la. Se konsa, li pa sèlman eksperyans nan liv oswa eksperyans nan pratik. Mwen te viv pwosesis la tèt mwen e se sa mwen kwè ki ban m 'yon avantaj sou vwayaj imigrasyon e se poutèt sa mwen absoliman renmen fè imigrasyon.