Kisa k ap pase apre mwen anboche ou?

Oke, lè ou anboche biwo American Dream Law ou jwenn yon ekip antye pou travay sou dosye w la. Nou rele tèt nou ekip Ameriken Dream jis paske nou konnen ke nou vrèman bon nan lwa imigrasyon. Tout bagay nan biwo nou an san papye. Kidonk, nou voye yon kesyonè ba ou pou ou ede nou ak ka w la epi reponn kesyon pou nou ranpli fòm ou yo. Si fòmilè yo bezwen epi nou gen tou yon pòtal elektwonik kote ou ka eskane ak imèl tout bagay ba nou konsa nou pral ekonomize kèk tan pou ou gen pou w vin nan biwo a epi ban nou enfòmasyon ak dokiman alamen pou dezyèm lan ou kenbe nou ou jwenn. yon ekip antye ki dedye a ka w la depi premye jou a, depi nan dezyèm jou a, epi rele nou epi anboche nou pou nou ka sou dosye imigrasyon w la.