Ikrèn E-2 Visa: Yon fason senp pou Ikrenyen antre nan Etazini

Kategori viza E-2 Ikrèn lan ta ka youn nan avni sitwayen Ikrèn yo te kapab itilize pou antre Ozetazini nan yon fason rapid. Nou te resevwa anpil apèl nan men sitwayen Ikrenyen ki vle deplase nan peyi Etazini. Pandan ke Prezidan Biden ap pèmèt jiska 100,000 sitwayen Ukrainian antre Ozetazini, pwosesis sa a ka pran plizyè ane. Yon opsyon souvan neglije se la E-XNX viza, ki pèmèt sitwayen nan sèten peyi antre Ozetazini epi dirije konpayi yo. Viza sa yo valab pou toutotan antrepriz trete a ap fonksyone.

Ki sa ki se yon E-2 viza?

Viza E-2 a pèmèt sitwayen plis pase 40 peyi ki gen trete ak Etazini antre nan peyi a pou sipèvize envestisman yo. Ikrèn te siyen yon trete ak Etazini nan dat 16 novanm 1996, ki pèmèt sitwayen li yo antre Ozetazini, envesti nan yon konpayi, epi rete Ozetazini pou toutotan antrepriz trete a ap fonksyone. Trete sa yo pèmèt tou mari oswa madanm ak pitit envestisè a ki poko gen 21 an antre Ozetazini, travay, epi ale lekòl.

Ki kantite envèstisman minimòm ki nesesè pou yon E-2 viza?

Youn nan pi bon karakteristik viza E-2 a se ke li pa mande pou yon kantite minimòm envestisman. Avoka Ahmad Yakzan te ede kliyan avèk siksè ak envestisman osi ba ke $17,000 genyen E-2 estati. Sèl kondisyon an se pou antrepriz trete a solid. Nan lòt mo, yon aplikan siksè dwe montre ke envestisman li se ase pou konpayi an jenere ase lajan pou opere avèk siksè konpayi an.

Ki kalite biznis yon aplikan pou viza E-2 Ikrèn ka itilize?

Pa gen okenn limit sou kalite biznis yon sitwayen nan Ikrèn ka itilize pou yon sibvansyon siksè nan estati E-2. Sèl kondisyon an se ke biznis la dwe legal nan peyi Etazini ak operasyon li yo pa vyole lalwa US epi li pa mande pou yon lisans espesyal ki pa akòde pou moun ki pa sitwayen ameriken. Avoka Ahmad Yakzan te ede pwopriyetè lave machin, pwopriyetè restoran ak pwopriyetè konsesyonè machin avèk siksè jwenn estati viza E-2 nan peyi Etazini ak aletranje.

Ki kote mwen ka aplike pou yon Ikrèn E-2 viza?

Youn nan benefis ki genyen nan E-XNX viza se ke yon aplikan ka aplike pou viza a nan peyi Etazini oswa aletranje. Aplikan ki Ozetazini, sou estati valab, ka aplike pou yon chanjman nan estati Ozetazini. Aplikan ki andeyò Etazini ka aplike tou pou yon E-2 viza nan nenpòt konsila Etazini ki trete Aplikasyon pou viza E-2. Kidonk, yon aplikan pou viza Ikrèn E-2 ka aplike pou yon viza e-2 menmsi li pa nan Ikrèn toutotan li abite nan yon peyi ki gen yon konsila ki trete viza sa yo.

Èske yon viza E-2 mennen nan yon kat vèt?

Repons lan kout nan kesyon sa a se petèt. Yon envestisè Ikrèn E-2 kapab pètèt jwenn rezidans pèmanan nan peyi Etazini si li kalifye pou yon kategori preferans travay pou rezidans pèmanan. Pa egzanp, yon moun ki gen yon viza Ikrèn E-2 ka jwenn rezidans pèmanan si envestisman li depase kantite lajan ki nesesè pou yon EB-5 antrepriz. Li ka kalifye tou pou yon kat vèt travay premye preferans si li ka montre ke li se yon manadjè entènasyonal.

Poukisa mwen ta dwe anboche Biwo lalwa rèv Ameriken an pou yon viza Ikrèn E-2?

Avoka Ahmad Yakzan te ede anpil kliyan jwenn estati viza E-2 nan peyi Etazini ak aletranje. Rele American Dream Law Office nan 1(888)963-7326 oswa sou WhatsApp nan +1727-301-9328 24/7 pou pwograme yon sesyon estrateji.