Kisa k ap pase nan yon odyans endividyèl nan tribinal imigrasyon? Dezyèm Pati

Kisa k ap pase nan yon odyans endividyèl nan tribinal imigrasyon?
Anjeneral, anvan ou ka fè yon moun tande, avoka imigrasyon ou sipoze soumèt tout bagay pa yon mizajou apèl ke yon jij imigrasyon tabli, kidonk si avoka ou te pwograme odyans endividyèl sa a epi li voye tout bagay ladan l. Ou ka genyen tou temwen pandan yon odyans endividyèl ki pral ede sipòte aplikasyon w lan devan jij imigrasyon an. Epi anjeneral nan fen odyans endividyèl sa a ou pral swa jwenn yon desizyon oral oswa resevwa yon desizyon pa lapòs nan wout la di ou sa ou bezwen fè si yo te akòde ou oswa ou pa. Si w gen nenpòt kesyon sou pwosedi ranvwa oswa odyans endividyèl, tanpri rele m nan 1-888-963-7326. Nou ouvri 24/7, XNUMX/XNUMX e mwen pral plis ke kontan ede ou.