Kisa k ap pase nan yon odyans endividyèl nan tribinal imigrasyon? Premye Pati

Kisa k ap pase nan yon odyans endividyèl nan tribinal imigrasyon? Odyans endividyèl la nan tribinal imigrasyon an se tankou ou genyen nan yon pwosè nan yon dosye kriminèl oswa yon jijman nan yon dosye sivil. Se lè sa a jij imigrasyon an ap chèche konnen si w kalifye pou nenpòt kalite soulajman pou retire w nan Etazini. Kit se yon depa volontè oswa yon aplikasyon pou kat vèt, oswa yon aplikasyon azil ke ou genyen, odyans endividyèl la se odyans jij la ta itilize tan an pou detèmine si ou kalifye. Mwen te wè sa yo dènye yon èdtan edmi, mwen te wè yo dènye senk minit, epi mwen te nan dènye plis pase yon semèn; kidonk sa depann de ki jan ka w la konplike.