E-2 Visa genyen pou envestisè Tik

Semèn pase a, Avoka Ahmad Yakzan nan Biwo Lwa Rèv Ameriken an avèk siksè jwenn yon viza E-2 pou yon envestisè ki soti nan Turkey. Klasifikasyon viza E-2 pèmèt envestisè ki soti nan sèten peyi jwenn estati Ozetazini atravè envestisman.

Ki sa ki se yon E-2 Visa?

Klasifikasyon viza E-2 pèmèt sitwayen yo peyi ki gen trete amitye ak Etazini pou antre Ozetazini pou sipèvize envestisman yo. Klasifikasyon an dire toutotan antrepriz trete a fonksyone. Pa gen okenn kantite minimòm pou envesti nan peyi Etazini. Kantite lajan an depann sou plan biznis la, ki dwe montre ke konpayi an ta gen siksè.

Èske Depandan yo ka benefisye de la E-2 Klasifikasyon?

Wi, depandan envestisè prensipal la ka antre nan Etazini sou klasifikasyon viza E-2. Si depandan yo, mari oswa madanm, ak timoun ki poko gen 21 an, yo Ozetazini, yo ka chanje estati yo Ozetazini san yo pa kite peyi a. Lè yo soti Ozetazini, envestisè a, ansanm ak manm fanmi li, dwe vizite konsila Etazini an pou jwenn viza ki nesesè pou reantre Ozetazini. Depandan yo ka aplike tou pou otorizasyon travay pou travay Ozetazini.

Èske mwen ka aplike pou yon E-2 Visa nan peyi mwen an?

Wi. Konsila Etazini nan peyi w kapab trete viza EZ-2 w, menmsi w nan peyi w.

Avoka Ahmad Yakzan nan Biwo Lwa Rèv Ameriken an ka ede w jwenn yon viza E-2 Ozetazini oswa nan peyi nasyonalite w. Rele nou nan 1 (888) 963-7326 oswa sou Whastapp nan +1(727)301-9328 pou planifye yon sesyon estrateji ak biwo nou an. Ou ka fikse yon randevou tou lè w klike sou sa a lyen.