Èske mwen ka vizite konjwen mwen nan peyi Etazini pandan m ap tann kat vèt mwen an

Si w marye epi w ap viv apa, li pa ta etone si w te vle pase tan ak mari oswa madanm ou. Sepandan, vizit pandan pwosesis imigrasyon an ka lakòz pwoblèm si ou pa fè atansyon.

Ofisyèl imigrasyon yo souvan enkyete ke mari oswa madanm nan sitwayen yo ak moun ki gen kat vèt yo pral eseye kontoune sèten pwosedi si yo antre nan peyi Etazini an. Li absoliman kritik yo dwe onèt lè w ap reponn kesyon yo. Nenpòt allusion nan fwod ka mete objektif imigrasyon ou an danje.

Vwayaje sou yon viza touris

Ou ka aplike pou yon viza kout tèm "vizitè" pou antre Ozetazini pou wè mari oswa madanm ou. Si w ap soti nan yon peyi pou dispans viza, ou ka bezwen chèche otorizasyon ESTA pito.

Paske viza sa yo pa gen dwa itilize pou rezon imigrasyon, ou bezwen demontre ke ou pa gen plan pou rete pi lwen pase yon vizit kout. Gen kèk fason pou montre otorite imigrasyon yo ke ou pral onore viza tanporè ou genyen ladan yo:

  • Bay tikè ak lòt prèv plan vwayaj ki montre yon dat retounen
  • Montre ke ou gen devwa travay oswa angajman edikasyon pou retounen nan peyi lakay ou
  • Pwouve ke ou posede oswa lwe yon rezidans nan peyi lakay ou
  • Montre w ap antre Ozetazini pou yon evènman espesifik tankou yon fèt fanmi

Ou ka mande avoka imigrasyon w lan pou l prepare yon lèt ki eksplike objektif vwayaj ou a. Yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans pral konnen enfòmasyon ki genyen ladan yo pou elimine enkyetid potansyèl ofisyèl imigrasyon yo ta ka genyen konsènan vizit ou a.

Vwayaje ak yon viza K-3

Si ou vle vini pou yon vizit pi long, yon viza K-3 ka pèmèt ou rete Ozetazini jiskaske ou jwenn kat vèt ou. Pandan ke sa ka son ideyal, pwosesis pou jwenn viza sa a fè li enposib pou anpil koup.

Viza K-3 se pou konjwen sitwayen ameriken nan sitiyasyon kote mari oswa madanm sitwayen an deja depoze yon petisyon imigrasyon Fòm I-130 nan Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini. Paske li pran anpil tan pou trete aplikasyon an pou yon viza K-3, souvan petisyon imigrasyon an vin apwouve an premye, epi aplikasyon an pou viza K-3 esansyèlman anile. Pifò koup jwenn ke ap tann pou apwobasyon I-130 ak pwosesis aplikasyon an viza atravè anbasad la oswa konsila pran apeprè menm kantite tan ak pwosesis viza K-3.  

Faktè ki ta ka rann li pi fasil pou jwenn apwobasyon pou yon viza tanporè

Otorite imigrasyon yo gen plis chans kwè ke vizit tanporè ou a pral reyèlman tanporè si sèten reyalite peze an favè ou. Natirèlman, si faktè sa yo peze kont ou, sa ka fè li pi difisil pou jwenn apwouve pou yon vizit menm si ou pa fè anyen ki mal.

Premye faktè a se istwa w te vizite Etazini. Si w te antre epi sòti nan peyi a anpil fwa san okenn vyolasyon imigrasyon, ofisyèl yo ap jwenn li pi fasil pou kwè ou gen entansyon fè sa ankò. Men, si w te janm rete plis pase yon viza oswa ou te komèt yon lòt ofans, sepandan, apwobasyon ou gen mwens chans. 

Dezyèm faktè a enplike nan peyi orijin ou. Malerezman, si w nan yon peyi konnen ki gen yon gwo pousantaj nan fwod imigrasyon, sa ka fèt kont ou. Finalman, si ou gen anpil manm fanmi k ap viv Ozetazini, otorite yo ka jwenn li pi difisil pou kwè ke ou pa gen entansyon rete.

Pale ak Avoka Imigrasyon w anvan w vwayaje

Pafwa yon ti aksyon inosan ka gen gwo efè sou objektif imigrasyon yo. Pou pwoteje tèt ou, li toujou yon bon lide pou tcheke avèk avoka imigrasyon ou anvan vwayaj entènasyonal. Nan American Dream™ Law Office, nou ede aplikan yo pran bon mezi pou jwenn kat vèt. Kontakte nou jodi a pou aprann kijan nou ta ka ede.