Ki jan yon viza fiyanse diferan de yon kat vèt maryaj?

Maryaj bay bèl opòtinite pou imigrasyon. Men, menm pi bon sitiyasyon fanmi yo pa garanti siksè lè li rive satisfè egzijans ofisyèl imigrasyon yo. Ou bezwen pran yon apwòch estratejik pou atenn objektif ou yo.

Yon avoka imigrasyon ka ede w detèmine si li fè plis sans pou w itilize yon viza fiyanse oswa tann pou w aplike pou yon kat vèt ki baze sou maryaj. Pou ede pran desizyon an, men kèk background sou zouti imigrasyon sa yo.

Tanporè vs pèmanan

Pi gwo diferans ki genyen ant yon viza fiyanse K-1 ak yon kat vèt maryaj se ke viza fiyanse a ofri sèlman yon mwayen tanporè pou antre Ozetazini pandan yon kat vèt ki baze sou maryaj pèmèt moun ki gen la rete Ozetazini pou tout tan. Yon viza fiyanse valab sèlman pou 90 jou. Visa sa a fèt pou pèmèt yon fiyanse vin Ozetazini pou yon koup fiyanse ka marye isit la.

Yon kat vèt maryaj, nan lòt men an, fè detantè a yon rezidan pèmanan legal ak yon viza imigrasyon pèmanan. Osi lontan ke kondisyon yo satisfè, yon moun ki gen kat vèt ka viv ak travay Ozetazini pou osi lontan ke yo vle.

Kote yo kapab yon faktè kritik

Lè koup yo ap deside si yon patnè etranje ta dwe aplike pou yon viza fiyanse oswa aplike pou yon kat vèt ki baze sou maryaj apre maryaj la, kote yo souvan jwe yon gwo wòl nan desizyon an. Èske kote maryaj ou se yon pwoblèm ki gen gwo enpòtans? Si ou reyèlman vle kenbe maryaj ou nan peyi Etazini an, li fè sans pou aplike pou yon viza fiyanse. 

Si patnè etranje a deja Ozetazini sou yon viza valab, ou ka pa bezwen yon viza fiyanse men li enpòtan pou asire ke kondisyon viza aktyèl la ta pèmèt pou maryaj. Yon avoka imigrasyon ka ba w konsèy sou fason pou w jere sitiyasyon an. Si ou vyole kondisyon yon viza, ou ta ka etabli yon dosye imigrasyon ki ta ka anpeche w jwenn estati rezidan pèmanan.

Si patnè etranje a andeyò peyi Etazini epi ou vle fè maryaj la nan kote sa a, ou ka fè sa epi answit patwone nouvo mari oswa madanm lan pou yon kat vèt atravè pwosesis konsila. Sa a kapab yon opsyon ki pi pri-efikas, men li ta ka lakòz yon separasyon long si yon mari oswa madanm bezwen retounen Ozetazini pandan ke lòt mari oswa madanm nan rete dèyè ap tann pou yon viza.

Kijan pou w jwenn yon viza fiyanse K-1

Premye etap la nan jwenn yon viza fiyanse K-1 se detèmine kalifikasyon ou. Patnè patwone a dwe yon sitwayen ameriken. Fiyanse rezidan pèmanan legal yo pa ka aplike pou yon viza fiyanse. Ou pral bezwen demontre plizyè faktè, tankou:

  • Elijiblite tou de patnè yo pou yo marye legalman dapre lalwa Etazini
  • Otantisite relasyon ou, tankou foto ak korespondans
  • Entansyon pou marye, tankou gen rezèvasyon pou yon pidevan maryaj
  • Revni patnè patwone a satisfè direktiv yo

Anplis de sa, ou dwe anjeneral montre ke ou te rankontre an pèsòn omwen yon fwa nan de ane anvan yo. Avoka ou a ka ede w jwenn yon dispans egzijans sa a nan sèten sitiyasyon.

Biwo Lalwa American Dream™ ede ak pi bon opsyon ou genyen pou imigrasyon maryaj

Apwòch ou a nan imigrasyon ki baze sou maryaj ka gen efè byen lwen. Nan American Dream™ Law Office, nou ede kliyan nou yo chwazi pi bon opsyon pou atenn objektif imigrasyon yo, epi answit nou gide yo atravè pwosesis la epi goumen pou pwoteje dwa yo ak enterè yo jiskaske yo rive jwenn yon rezilta pozitif. Pou chèche konnen ki jan nou ta ka ede nan sitiyasyon ou, kontakte nou jodi a.