Etazini - E2 viza

Yon viza envestisè trete E-2 ofri youn nan fason ki pi fasil pou vin Ozetazini kòm yon envestisè. Envestisman ki nesesè yo se byen lwen mwens pase kantite lajan ki nesesè pou yon viza EB-5.

Sepandan, li kapab trè difisil pou mete ansanm yon pake aplikasyon apwopriye ki satisfè ofisyèl imigrasyon yo. Nan Biwo Lwa American Dream™, nou konprann kijan pou satisfè egzijans yo epi asire ke materyèl aplikasyon w lan montre antrepriz ou a nan pi bon limyè posib.

Pa gen Envestisman Minimòm Ofisyèl

Pou yon viza EB-5, yon envestisè dwe pare pou devan $800,000 nan yon minimòm. Kondisyon yo pou yon viza E2, nan lòt men an, pa lis yon minimòm espesifik. Nou te ede kliyan yo envesti tankou $25,000 pou mete biznis yo ansanm.

Ki sa lalwa mande se yon "konsiderab" kantite kapital. Pou detèmine si envestisman ou se sibstansyèl, yo gade nan envestisman an an relasyon ak pri pou achte yon biznis ki deja egziste oswa etabli yon nouvo. Yo vle wè yon envestisman ki pwouve angajman finansye ou nan siksè biznis la. Yo menm tou yo vle wè ou demontre yon angajman pèsonèlman devlope ak opere biznis la. Plis pi ba valè an jeneral, pi gwo pousantaj an komen yo pral vle wè nan men yon aplikan. Nou konnen ki jan yo prepare materyèl aplikasyon pou demontre yon envestisman sibstansyèl pou satisfè kondisyon yo.

Bona Fide Enterprises

Anplis de montre ke envestisman ou a satisfè papòt la kòm sibstansyèl, w ap bezwen tou montre ke antrepriz biznis ou a se "bona fide" epi li pa "majinal." Pou w gen bon konfyans, ou dwe pwouve ke biznis ou:

  • Se reyèl, aktif, ak opere
  • Pwodui sèvis oswa machandiz
  • Jenere yon pwofi
  • Satisfè egzijans legal pou fè biznis nan jiridiksyon an

Anplis de sa, antrepriz la pa ka klase kòm "majinal." Sa vle di li dwe gen kapasite pou li jenere plis pase ase revni pou bay oumenm ak fanmi w yon vi. Kapasite sa a kapab kapasite nan lavni, men ou ta dwe espere montre yon revni ase nan senk ane. Nou ka prepare dokiman yo pou montre bon pwojè yo pou biznis ou a satisfè kondisyon yo.

Enfòmasyon de baz sou viza E2

Viza E2 yo disponib pou envestisè ki nan peyi Etazini oswa andeyò. Sepandan, pwosesis aplikasyon an ap diferan yon ti jan selon kote ou ye a, kidonk li enpòtan pou tcheke avèk avoka imigrasyon ou anvan ou kòmanse pwosesis la.

Yon aplikan viza E2 ka aplike tou pou viza derive pou mari oswa madanm yo ak timoun ki pa marye ki poko gen 21 an. Anplis de sa, sèten anplwaye envestisè a ak fanmi yo ka jwenn tou viza E2.

Tou de envestisè a ak nenpòt anplwaye yo dwe soti nan yon peyi ki kounye a fè pati yon trete komès ak Etazini Depatman Deta Ameriken an kenbe yon lis nan peyi trete yo.

Viza E2 a se yon viza non imigran ki bon pou pa plis pase dezan. Sepandan, li posib pou jwenn yon kantite ekstansyon san limit pou viza sa a, kidonk li ka bay yon chans pou yo travay Ozetazini pou toutan.

Biwo Lwa American Dream™ Ede Envestisè Jwenn yon Viza E2

Nan American Dream™ Law Office, nou konprann vwayaj ou a. Nou vle ede w reyisi ak objektif ou yo epi nou gen konesans ak eksperyans pou mete w sou pi bon chemen pou w reyisi. Kontakte nou jodi a pou aprann plis sou fason nou ta ka ede w jwenn viza ou.