Aji byento si w gen plan pou w aplike pou yon viza H-1B

Elèv oswa lòt moun ki planifye pou aplike pou yon viza travay H-1B bezwen planifye davans. Yo prevwa yon gwo volim aplikasyon pou ane k ap vini an, 2024.

Kantite viza yo bay nan kategori popilè a limite chak ane, e prediksyon yo fè konnen konpetisyon an pou viza sijè a limit la pral feròs. Malgre ke lotri a pa ouvri ofisyèlman jiska mwa mas, travay ak yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans kounye a pou planifye alavans ka ba ou pi bon chans pou w reyisi.

Asire w ke w satisfè kondisyon pou kalifikasyon yo

Anpil moun kwè ke yo kalifye pou yon viza H-1B lè yo aktyèlman pa fè sa. Pou okipasyon espesyalite H-1B, tou de aplikan viza a ak travay yo pral fè a dwe ranpli kondisyon sevè. Aplikasyon w ak dokiman sipò w yo dwe montre klèman sa:

  • Ou gen òf nan yon travay ki mande konesans teyorik ak pratik ki trè espesyalize
  • Travay la mande pou yon diplòm bakaloreya (oswa ekivalan) kòm yon estanda edikasyon minimòm
  • Ou gen bon kalite degre oswa sètifikasyon pou pratike okipasyon espesyalite a
  • Anplwayè a ka jwenn sètifikasyon nan men Depatman Travay ki montre pa gen ase aplikan ki kalifye nan rejyon ou pou ranpli wòl sa a.

Menm si ou (ak travay la) ranpli tout kondisyon yo pa vle di ou pral resevwa otomatikman yon viza H-1B, paske sèlman yon kantite limite yo pral bay chak ane. Anjeneral, demann lan depase rezèv viza ki disponib, kidonk Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ameriken fè yon tiraj pou chwazi nan mitan aplikan ki kalifye yo.

Okipe Okap sezon prevwa

Demann pou plizyè kalite viza travay te ba pandan dènye ane yo akòz faktè mache, sitou sa ki gen rapò ak COVID-19. Koulye a, nou espere wè yon repèkisyon, ak anpil plis aplikan pou menm kantite limite nan viza.

Pou w reyisi, ou bezwen premye asire w ke aplikasyon w lan konplè epi li byen reflete kalifikasyon w yo. Si aplikasyon w lan manke yon fason lè USCIS revize l, ou ka pa gen tan fè okenn koreksyon anvan tiraj lotri a, epi w ap rate.

Yon fwa ou te soumèt pi bon pake aplikasyon ou a, ou ka kòmanse devlope yon plan sipò ak avoka imigrasyon ou. Nan fason sa a, ou pral pozisyone yo pran avantaj de pi bon opòtinite ki disponib kèlkeswa sa k ap pase.

Sonje ke ou bezwen chwazi nan lotri ane sa a pou kapab aplike pou yon viza ane fiskal ki vin apre a.

Yon Avoka Imigrasyon ki gen konesans ka ede w jwenn pi bon chemen an

Anpil moun sipoze ke si yo gen yon diplòm kolèj, yo pa ta dwe gen pwoblèm pou jwenn yon H-1B oswa lòt kalite viza travay paske sa yo pa viza pèmanan. Men, kondisyon yo ak konpetisyon pou viza sa yo ak lòt ka pi plis entans pase yo reyalize.

Konsèy ak asistans nan men yon avoka imigrasyon devwe nan American Dream Law Office ka fè tout diferans lan. Nou ka jwenn pi bon opòtinite ou yo epi gide ou atravè pwosesis la pou atenn objektif ou yo. Kontakte nou pou w planifye yon sesyon estrateji jodi a.