Kontakte nou Konsènan Sispansyon anlèvman

Pandan ke Lwa sou Refijye yo adopte estanda laperèz ki byen fonde, estanda pou kenbe pou retire elèv la adopte estanda pwobabilite pou domaj. INA §241(b)(3). Sa seksyon lalwa i baze lo lartik 33 protokol e i permet soulazman si lavi aplikan i ganny menase si i retourn dan son pei. Sispansyon bay yon entèdiksyon obligatwa kont retire si lavi moun nan ta menase pou yon tè pwoteje. Popova kont INS, 273 F.3d 1251 (9yèm Cir. 2001).

Yon konklizyon nan pèsekisyon sot pase yo etabli yon laperèz byen fonde nan pèsekisyon nan lavni pou kenbe nan objektif retire. Si moun nan pa montre pèsekisyon ki sot pase yo, lè sa a li dwe demontre ke li pi plis pase posib ke yo pral pèsekite l sou yon tè ki pwoteje. 8 CFR §208.16(b)(2). Si moun nan pa montre ke demenajman pa rezonab, Lè sa a, li pa ta satisfè kritè yo pou kenbe. 8 CFR §1208.16(b)(2). Si yo jwenn demenajman rezonab, lè sa a aplikan an dwe montre ke li pa. 8 CFR §1208.16(b)(3)(i). Si montre demenajman an rejte, lè sa a jij imigrasyon an dwe konsidere menm kritè yo pou demenajman anba azil. 8 CFR §1208.16(b)(3).

USCIS ka pa konsidere kenbe paske li se sèlman yon defans pou retire. 8 CFR §208.16(a). Sispansyon pou retire elèv la pa pèmèt estati dérivés, epi jij la dwe jwenn devlòpman pou akòde kenbe. Zafè IS- & CS-, 24 I&N Desanm 432 (BIA 2008).

Bars pou kenbe

Dapre INA §241 (b)3)(B), gen entèdiksyon pou Retni pou Relve. Ba sa yo enkli:

  • Nazis oswa jenosid
  • Pèsekisyon lòt moun dapre INA §241 (b)3)(B)(i) yon moun ki te òdone pèsekisyon lòt moun sou yon rezon ki dire lontan ka pa kalifye pou kenbe pou yo retire. Zafè AH-, 23 I&N Desanm 774, 783-85 (AG 2005).
  • Krim patikilyèman grav ak danje pou kominote a:
    • Krim ki agrave kote yo te enpoze plis pase 5 ane santans
    • Tout lòt krim kote moun nan se yon danje pou kominote a. Komisyon Konsèy la te konte sou kritè yo nan Zafè Frentescu, 18 I&N Desanm 224, 247 (BIA 1982). Sepandan, nan desizyon ki pi resan yo, Komisyon Konsèy la te deplase lwen faktè sa yo. Nan nevyèm sikwi a, yo dwe kondane yon moun pou yon krim agrave pou krim lan ka patikilyèman grav.

Nou konprann ke aplike pou azil ak kenbe pou retire elèv la se yon pwoblèm grav. Lavi ou ta ka literalman depann sou rezilta a. Rele nou jodi a pou èd pou aplike pou sekou sa a.