Rèv Ameriken™

Mwen pral rakonte w My American Dream™ Story (ak kijan mwen ka ede w jwenn pa w la!)

Rèv Ameriken an™.

  • Eske ou tande pale de li?
  • Ou kwè se vre?
  • Kisa sa vle di pou ou?

Jounal Rèv Ameriken™ se kwayans ke nenpòt moun (kèlkeswa ras, klas, kote, oswa nenpòt lòt bagay) ka rive jwenn pwòp vèsyon siksè yo si yo travay di.

Petèt se libète a ki fè w kwè. Libète lapawòl pou w ka pale lide w epi vwa valè w ak opinyon w. Libète pou fè sa ou vle. Nan anpil peyi, yo di w sa pou w fè, ki kote pou w fè l, ak ki moun ak ki lè pou w viv lavi w. Pa nan Amerik la. Ou gen libète pou w viv yon lavi vrèman lib e endepandan si w travay di epi pran desizyon ki apwopriye yo.

Petèt se yon lòt bagay?

Verite a se mwen pa ka reponn kesyon sa a pou ou. Se ou menm sèlman ki ka reponn sa American Dream™ vle di pou ou.

Sepandan, mwen ka rakonte w istwa mwen an ak sa Rèv Ameriken™ vle di pou mwen. Kite m eksplike!

Mwen te fèt nan Arabi Saoudit. Mwen te gen yon anfans difisil. Mwen te grandi nan mitan yon zòn lagè. Wòkèt, misil, ak lòt zam ki te vole sou lekòl primè mwen an te jis yon lòt jou nan salklas la pou mwen.

Li te twomatizan. Mwen te aprann sou sa ki mal ak rayisman nan yon laj jèn. Paran m te deside an 1986 pi bon bagay pou nou fè se te deplase soti Arabi Saoudit al Liban. Papa m te vle m aprann angle paske li te konnen sa t ap ede m nan lavni.

Plizyè ane apre mwen te gradye nan lekòl segondè. Sa a se te yon gwo moman pou mwen men yon ti tan apre gradyasyon lekòl segondè yon bagay menm pi bon rive...Mwen te resevwa viza mwen an.

Mwen sonje manman m t ap kriye nan je lajwa e l t ap anbrase m nan mitan yon teren baskètbòl. Li te tris lè m te wè m ale, men li te konnen se te yon opòtinite mwen pa t ka pase.

Pwochen bagay mwen konnen mwen t ap viv Ozetazini. Jis yon jèn 18-zan k ap viv poukont li nan yon peyi konplètman etranje ki pa gen fanmi ni zanmi. Mwen te pè ak poukont mwen, pou pi piti a.

Mwen te byento prezante nan Stetson University epi yo te aksepte nan kèk jou apre aplikasyon an. Sa a te moman kote mwen te santi Ameriken rèv mwen an te vin tounen yon reyalite Ameriken! Tout bagay t ap mache byen pou mwen. Men, vwayaj mwen an pa te rive san batay li a:

  • An 2001 mwen te sèlman arab-entènasyonal la elèv nan Stetson University
  • Nan yon pwen mwen t ap viv ak jis $200 pa mwa
  • Mwen te oblije travay gratis nan yon pwen

Apre simonte lit sa yo, byento mwen te gradye nan lekòl lalwa nan Stetson. Se te youn nan pi bon moman nan lavi m. Mwen te youn nan dènye moun ki te rele sou sèn. Tout zanmi Ameriken mwen yo te vin jwenn mwen sou sèn pou felisite e anbrase mwen. Yo te konnen mwen pa t gen yon wout fasil e yo te fyè de mwen!

Se sou sa Rèv Ameriken™ la. Goumen nan obstak men jwi tout benefis yo tou. Yo pral ba w libète, libète, endepandans, ak lapè nan tèt ou. Yo pral ba w tou espwa, konfyans, ak pi gwo opòtinite pou kreye yon lavi etonan pa sèlman pou tèt ou, men pou fanmi ou.

Verite a se... si ou travay di, ou pral fè li. Ou pral jwenn yon piki jis nan siksè menm jan ak rès la nan nou.

Mwen konnen kisa American Dream™ vle di pou mwen... Se konsa, mwen mande w ankò: Kisa American Dream™ vle di pou ou?

Ou konnen istwa mwen an... kounye a mwen vle ede kreye pa w la. Pa gen pi bon santiman pase wè sa k klere nan je yon moun apre yo fin ede yo vin yon sitwayen ameriken. Youn nan leson ki pi enpòtan mwen te aprann nan Stetson se te sou filantropi. Kounye a li se tan m pou m ede w atenn objektif ou.

Mwen vle ede w fè Rèv Ameriken an tounen yon REALITE Ameriken!

Liv yon konsiltasyon rele avè m jodi a pou nou ka defini sa opòtinite sa a vle di pou ou! Mwen pa ka tann tande istwa ou ak planifye pou lavni ou!

 

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*