Èske gen sikonstans kote yon overstay pa pral fèt kont ou?

Non. Mwen devine yon bon fason pou fè li se anboche yon avoka tankou mwen pou fè yo bliye sou sa a depase.

Ki sa ki sou minè oswa lòt sikonstans petèt?

Se konsa, minè. Si ou rete anplis kòm yon minè, li pa konte kont ou. Kidonk, ou pa ka akimile yon prezans legal Ozetazini si ou gen mwens pase 18 an. Se konsa, sa vle di ke si ou kite epi retounen li ta dwe oke paske ba 3 ak 10 ane sa a pa choute sou ak lide ki dèyè sa. se ke si ou se anba 18 ou pa gen kontwòl sou si ou ka kite epi tounen nan peyi Etazini, kidonk yo pa pral kenbe li kont ou, men ou bezwen aplike pou yon lòt viza pwobableman.

Lè se yon egzansyon nan twa a ak 10 ane ba tan akòde?

Ankò, jan mwen te di pi bonè, sa depann de sa w ap aplike pou. Si w ap aplike pou yon viza non imigran Lè sa a, ou gen pou aplike pou egzansyon an devan ofisye konsila nan anbasad kote w ye a, men si w aktyèlman aplike pou yon viza imigran, Lè sa a, si gen fanmi ki kalifye ki se yon US. sitwayen ameriken, yon timoun ki se yon sitwayen ameriken oswa rezidan pèmanan, epi admisyon w nan peyi Etazini ap lakòz yo difikilte, Lè sa a, ou ka aplike pou yon dispans inadmisibilite sa a lè l sèvi avèk yon fòm I601. Kidonk, ou ka aplike pou dispans inadmisibilite sa a Ozetazini, men ou dwe pwouve ke si ou aktyèlman pa vini Ozetazini, fanmi w kalifye ta gen pwoblèm. Se konsa, ki kèk nan kritè difikilte yo? Si moun nan pa kapab sipòte w finansyèman. Si ochwa kalifye a gen yon travay ke li pa ka kite Ozetazini. Pa egzanp, mwen gen yon ka kounye a kote dam nan se yon maseuz ak mari l 'nan yon konte konsèvatif nan Mwayen Oryan an kote maseuz yo gade nan yon fason denigre. Kidonk, li pa ka vrèman travay kòm yon maseuz nan peyi l '. Se konsa, difikilte finansye sa a pral youn nan bagay sa yo ke nou pral itilize pou di, "Oke, li pa pral kapab ale travay la, kidonk ou bezwen kite l 'vini Ozetazini olye pou yo fè l' ale la. Se konsa, rezon finansye se yon lòt. Li gen pwoblèm medikal. Se konsa, pwoblèm medikal yo se yon gwo bagay. Ou gen dwa antanke sitwayen ameriken pou w ka wè doktè w chwazi yo. Kidonk, si tretman pa disponib, pa egzanp, tretman sikolojik pa disponib nan peyi a ki se kote moun nan sipoze deplase, Lè sa a, sa ta dwe yon lòt difikilte. Separasyon an se yon lòt difikilte ke yo pral jwenn. Ou gen dwa pou w ak fanmi w Ozetazini e si w pa ka avèk yo lè sa a se yon difikilte ki ka evite lè w kite moun sa a antre Ozetazini olye w retounen. Kidonk, si tout fanmi w ap viv isit la epi ou oblije kite yo tout pou ale viv ak mari w oswa madanm ou lòt bò dlo, sa ta yon pwoblèm. Se konsa, sa yo se kritè difikilte ke gouvènman Etazini an itilize aktyèlman evalye si moun sa a pral tounen.

Si mwen kalifye pou yon egzansyon ba kisa mwen bezwen fè?

Kòm mwen te di ke inadmisibilite pa pral choute nan jiskaske ou kite peyi a. Se konsa, teknikman ou pa pral konnen si ou se sijè a ba la jiskaske ou ale devan konsila a epi konsila a pran yon detèminasyon pou inadmisibilite ou. Sa ki konn rive se ou pral aplike pou viza imigran an, lè sa a ofisye konsila a pral di ou ke ou pa ka tounen Ozetazini pou twa oswa 10 zan paske ou te rete plis pase viza ou. Kidonk, sa ofisye konsila sa a pral ba ou, y ap ba ou yon papye ki di ou dwe ale aplike pou yon dispans Ozetazini pou USCIS anile inadmisibilite sa pou ou. Kidonk, ann di ou aplike pou egzansyon viza a epi USCIS apwouve li, Lè sa a, apwobasyon aplikasyon sa a ap voye bay konsila nan pòs la ki di, “Hey, nou te gade ka li a, nou anile inadmisibilite. Ou bezwen kite moun sa a antre Ozetazini." Si yo refize sa, yo refize viza imigran an, men ou ka aktyèlman re-aplike pou egzansyon an anvan ou eseye retounen. Kidonk, gen fason pou refize li, men si yo apwouve, yo kite antre nan Etazini.

Si mwen te depase viza mwen ta dwe imedyatman kite Etazini?

Li ta ede. Fason mwen di kliyan mwen yo se ke "Hey, mwen ka defann ou pi byen Ozetazini pase andeyò Etazini." Kidonk, si yon moun antre epi li rete plis pase yon jou oswa de jou, wi mwen ta di, "Oke, ale pi devan epi ale," men si yo gen plis pase ane yo, Lè sa a, mwen pral bezwen eksplike yo ke, "Si ou soti. ou pral trè byen vise epi ou pral sijè a ba a." Kidonk, swa si ou rete plis pase yon koup de jou, ou gen sikonstans atenuan, tout bagay sa yo, mwen pa ta enkyete sou li, men si ou te depase pou yon tan trè long epi ou gen posib soulajman nan ba sa a, Mwen pa ta rekòmande pou ou kite peyi a epi eseye jwenn yon sòt de soulajman isit la Ozetazini, pou egzanp, nan marye ak yon moun oswa aplike pou azil si ou kalifye oswa nenpòt kalite estati. Se konsa, li vrèman depann sou sikonstans yo.

Pou plis enfòmasyon sou Zafè imigrasyon yon premye konsiltasyon se pwochen pi bon etap ou. Jwenn enfòmasyon ak repons legal w ap chèche a lè w rele 1-888-963-7326. jodi a.

(Louvri nan yon tab navigatè nouvo)tab)

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*