Èske gen ekstansyon viza pèmèt?

Ankò, sa depann de sa w ap eseye fè. Si ou isit la, pa egzanp, sou yon B-1, B-2, ki se yon viza vizitè epi ou bezwen plis tan pou rete Ozetazini, Lè sa a, ou ka aplike pou yon estati ekstansyon, ki se yon I539, ou soumèt aplikasyon sa a epi jan mwen te di pi bonè, osi lontan ke ou fè li anvan dat ekspirasyon sou I-94 ou a ou ta dwe anfòm. Osi lontan ke ekstansyon estati a annatant, ou pral oke, ou pa pral penalize pou sa. Kidonk, ann di yon moun antre sou yon B-1, B-2 epi yo vle ale lekòl epi aplikasyon lekòl la ap pran anpil tan, ou ka aplike pou yon ekstansyon estati, sa pa gen pwoblèm, osi lontan ke ekstansyon sa a annatant, Lè sa a, nou pa enkyete w pou ou, ou pa pral depase. Men, gen kèk moun ki gen viza B-1, B-2, pa egzanp, moun ki gen viza ki nan yon Pwogram Ekspozisyon Visa pa gen dwa pou pwolonje estati yo. Sa se pa lwa. Se konsa, Etazini di, "Oke, nou pral anile egzijans pou ou aktyèlman oblije isit la nan peyi Etazini sou yon viza." Se konsa, ou pa bezwen ale nan konsila a jwenn yon viza, men Etazini ak peyi ou ke si ou vin isit la nan peyi Etazini sou pwogram nan egzansyon viza, ou pa pral kapab pwolonje estati ou. epi lè sa a si ou pa kapab estati w, sa vle di ke ou dwe kite peyi a anvan peryòd otorize rete a ekspire. Se konsa, gen kèk moun ki ka pwolonje sou yon B-1, B-2, kèk moun pa kapab dapre lwa. Kidonk, kesyon ki te di ekstansyon kalite viza mwen an pèmèt, vle di ke w ap eseye rete nan menm kategori a. Se konsa, wi, ou ka pwolonje estati ou si w ap rete nan menm kategori a. Ou kapab tou chanje nan yon estati diferan si ou gen yon viza fizik nan paspò ou. Si ou pa nan Pwogram Visa Waiver ou oblije kite peyi a epi retounen epi aplike pou estati chanjman oswa yon ekstansyon lòt bò dlo pou fè li isit Ozetazini paske ou jis pa kapab. Mwen fini ak repons sa a.

Èske kalite viza mwen te genyen afekte chans pou m ka rete? Si mwen genyen te depase yon viza epi marye ak yon sitwayen ameriken èske mwen ka aplike pou yon kat vèt?

Wi. Si w marye ak yon sitwayen ameriken, ou se yon fanmi imedyat yon sitwayen ameriken, kidonk si w aplike pou ajiste estati w ou gen dwa pou w la si w marye ak yon sitwayen ameriken. Ou bezwen nan sitiyasyon an nan moman an, epi apre sa ajisteman estati ou ta pwobableman apwouve Si ou aktyèlman pa gen okenn lòt fason ak lòt rezon pou inadmisibilite oswa depòtabilite tankou yon bagay kriminèl nan background ou oswa ou te fè yon bagay ke ou' pa sipoze fè isit Ozetazini. Kidonk, si ou marye ak yon sitwayen ameriken, ou se yon fanmi imedya e wi, ou ta kapab ajiste.

Yo te rele m nan tribinal imigrasyon paske mwen te Ozetazini ilegalman apre yon depase. Kouman mwen ta dwe jere sa a?

Anboche yon avoka. Li vrèman depann. Kidonk, pi gwo kesyon yon avoka defans tankou mwen pral mande, "Èske nou gen nenpòt kalite soulajman nan ranvwa ke nou ka aplike pou yon fwa ou devan jij imigrasyon an." Donk, ann di, mwen reprezante anpil etidyan F1. Yon etidyan F1, li vin isit la, li te depase viza li, li pap rete Ozetazini. Si li rete Ozetazini paske li pa vle... men li pa marye ak yon sitwayen ameriken, li pa marye ak yon sitwayen ameriken, pa gen okenn lòt fòm sekou tankou azil ki disponib oswa nenpòt bagay konsa. Oke, sa nou ta anjeneral fè se mande pou yon bagay yo rele depa volontè. Kidonk, nou ale nan jij imigrasyon an epi nou di, “Hey, moun sa a ki te rete depase gen remò pou li te depase. Li pa kalifye oswa li pa kalifye pou nenpòt kalite soulajman nan retire elèv la. Kite yo ale san yo pa gen yon lòd pou retire sou tèt yo,” paske yon fwa ou gen lòd pou retire sa a sa vle di si w ap tounen Ozetazini sou wout la, li pral eksponansyèlman pi difisil pase si ou pa gen sa a. lòd. Nan kèk ka, ki mwen okipe anpil nan yo, se ou vin isit la, ou depase, men ou tonbe nan renmen ak yon sitwayen ameriken ak sitwayen ameriken sa a aplike pou yon kat vèt pou ou. Lè sa a, yon fwa aplikasyon sa a depoze, nou ka di jij la, "Hey, li marye ak sitwayen ameriken an, nou pral aplike pou kat vèt la pou premye pati devan sèvis la epi apre sa yon fwa ke li apwouve nou ap. pral tounen devan ou, jije, epi di, 'Oke, bay kat vèt la isit la ak pwosedi pou retire elèv la,'” ki toujou posib. Yon lòt fason pou fè li se si moun nan kalifye pou yon lòt fòm oswa soulajman tankou swa anilasyon anilasyon pou azil, Lè sa a, nou aplike devan jij imigrasyon an pou kalite sekou sa a. Kounye a anpil fwa, pa egzanp, si ou isit la sou yon B-1, B-2, epi ou ranpli pou yon ekstansyon oswa yon chanjman nan estati ki toujou annatant, ICE vin chèche w epi li di, “Oke kounye a ou 're nan pwosedi retire,” paske ekstansyon estati sa a toujou annatant yo teknikman toujou nan estati Ozetazini epi yo pa ka retire yo. Kidonk, anboche yon avoka imigrasyon tankou mwen ki gen anpil eksperyans nan defans ranvwa ta yon bon fason pou aktyèlman ale devan jij imigrasyon epi di, “Hey, mwen fouti. ICE pa kapab pwouve ke mwen rete depase,” epi kontinye epi mete fen nan pwosedi a. Sa se yon lòt fason pou fè li. Kidonk, ou ka defann tèt ou, epi defans la depann de si ou gen kèk soulajman oswa si ou pa gen yon sòt de soulajman nan lwa imigrasyon.

Mwen te deja resevwa yon ekstansyon viza; mwen ka jwenn yon lòt?

Sa depann de sa w ap eseye fè. Kidonk, èske w ka aplike pou yon lòt ekstansyon? Absoliman, osi lontan ke ou nan sitiyasyon, ou ka ale pi devan epi aplike pou yon lòt estati ekstansyon, men isit la se ki sa pwoblèm nan pral vin. Pwoblèm lan se gouvènman an se pwobableman... Osi lontan ke ou gen yon bon rezon pou fè li, gouvènman an pa pral gade sou li ensèten, men si ou kontinye fè li plis pase yon fwa, Lè sa a, yo pral gen yon pwoblèm pi gwo kesyone. poukisa ou reyèlman ap eseye rete Ozetazini. Si w se sou sa yo rele yon viza non imigran ki te bati nan non nonimmigrant se pa vle gen yon entansyon imigran. Kidonk sa vle di ou pa gen entansyon rete isit Ozetazini pou tout tan. Se konsa, si ou pa vle fè Etazini lakay ou pèmanan, pa gen yon entansyon imigran. Kidonk, si ou kontinye aplike epi ou gen entansyon viv isit Ozetazini plis pase peyi ou, Lè sa a, gouvènman an pral ensèten epi li di, "Oke, byen ou te di nou ou pral kite. Ou te di nou ou gen ase kontak ak relasyon ase nan peyi ou ke lè peryòd rete ou a pral ekspire, men kounye a ou ap di nou sa a se dezyèm ekstansyon ou, kounye a ou ap di nou ke ou vle rete isit la plis. pase ou rete nan peyi ou. Kidonk, ou pa respekte Règ Rezidans Laflorid la epi pwobableman nou pral gen yon pwoblèm pou ba w yon dezyèm ekstansyon.” Se konsa, èske li posib? Wi, men ou dwe pwouve anpil epi li vin pi konplike pase jis aplike pou premye ekstansyon an.

Kijan mwen pral konnen si mwen an danje pou yo depòte mwen? Èske otorite yo vin jwenn mwen?

Èske y ap vin jwenn ou? Wi, si gen yon manda pou arestasyon ou oswa nenpòt bagay konsa. Toujou genyen yon administratif... Eske gouvènman an ap vin chèche w aktivman? No Men, èske ou pral nan pwoblèm si yo pran ou? Absoliman. Kidonk, gen de etranje... Oke, mwen rayi itilize mo etranje a, kidonk de kalite imigran. Si ou vin isit la epi rete depase, ou rete sou bò dwat la nan lalwa, ou pa komèt krim, fè nenpòt nan bagay sa yo, chans pou yo vin pran ou se zero a okenn. Kounye a, anpil fwa sa rive se ke yo parèt lakay ou, ou ap viv ak plizyè imigran san estati oswa imigran san papye, si yo jwenn ou nan kay sa a, yo pral pran ou si ou ' pa gen estati. Sa a se pou imigran yo ki pa gen okenn background kriminèl. Dezyèm nan se yon moun ki gen yon rezon pou yo depòte. Kidonk, 10 zan de sa mwen te fè yon dosye pro bono pou yon kliyan ki te travay pou moske lokal mwen an epi imigrasyon vini epi li frape pòt li ak yon manda administratif pou chèche pitit gason l, ki te gen yon akizasyon kriminèl pou posesyon yon zam afe. Ebyen li ak madanm li te nan adrès sa pitit gason l te bay imigrasyon. Se konsa, yo te antoure l 'ak madanm li epi yo voye yo. Se konsa, li vrèman depann de... Yon lòt gwo fason pou fè li... Aktyèlman, de lòt fason. Mwen te reprezante yon moun ki te antre nan yon fender bender twazan de sa epi ofisye ki te fè arete a te di, "Ebyen, mwen bezwen yon idantite," akòz Real ID Act, dam nan pa t gen yon lisans pou kondwi Florid epi konsa li te ba li li. idantifikasyon konsila soti nan Meksik. Se konsa, ki sa sa vle di? Sa vle di ke mwen pa gen estati Ozetazini, kidonk li te fini anrjistreman li. Si lokal ou a gen yon kontra ak ICE pou arete imigran yo, lè sa a yo pral pran ou pou yon rezon ki senp, limyè dèyè ou se etenn epi ou fini jwenn kenbe. Lòt la, ki pi souvan se mwen antre nan yon batay ak mennaj mwen oswa mennaj mwen, konpayon oswa mennaj rele polisye yo, ou fini vin chèche, ou pa nan sitiyasyon, devine kisa? Ou nan pwosedi retire nèf fwa sou 10. Youn nan bagay ke nou reyèlman dwe pale sou se priyorite ranfòsman. Kidonk, apre yo fin eli chak administrasyon, yo pibliye yon memo ki rele Priyorite Ranfòsman pou ICE. Se konsa, nan administrasyon Obama a priyorite ranfòsman yo te etranje kriminèl ak mwen ap itilize etranje isit la paske yo sèvi ak li, pa mwen. Kidonk, si w gen yon krim ki grav oswa yon bagay ki vrèman move nan dosye w, devine kisa? Yo pral pran w epi ICE pral vin pran w. Nan administrasyon Trump la, sa vin pi konplike paske tout moun gen risk pou yo depòte kounye a. Menm ou te akize de yon krim, pa kondane, jis yon akizasyon de yon krim. Donk, ann di, retounen nan mennaj sa a, mennaj batay, si ou antre epi ou gen yon batay epi yo pran ou, jis akizasyon an nan batri sa a fè ou yon priyorite nan retire anba administrasyon sa a. Ki kesyon an te ye ankò?

Pou plis enfòmasyon sou Zafè imigrasyon yon premye konsiltasyon se pwochen pi bon etap ou. Jwenn enfòmasyon ak repons legal w ap chèche a lè w rele 1-888-963-7326. jodi a.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*