New York, NY

Lokal Biwo Lalwa American Dream™

New York, NY

8778 Bay Pkwy Suite 203

Brooklyn, NY 11214, Etazini


Rele Kounye a: (888) 963-7326

Kontakte nou

Biwo Lwa American Dream™ se yon kabinè avoka imigrasyon entènasyonal. Biwo a te etabli an 2015 pa Avoka Ahmad Yakzan. Avoka Ahmad Yakzan se avoka imigrasyon w nan New York, NY.

Li gen yon evalyasyon 10.0 pa Avvo.

Avoka imigrasyon Ahmad Yakzan nan Biwo Lwa American Dream™ ki baze nan New York se pi bon chwa pou bezwen imigrasyon ou nan Florid. Li te reprezante anpil kliyan atravè peyi Etazini nan yon varyete ka.

Sèvis nan New York, NY:

  • Ajisteman estati
  • Defans Depòtasyon
  • Azil politik
  • Biznis Visa
  • Natiralizasyon ak Sitwayènte

Mesye Yakzan te deplase nan zòn Tampa Bay nan ane 2005 pou l pouswiv edikasyon legal li nan Stetson University College of Law nan Gulfport. Dis ane apre, li te louvri Biwo Lwa American Dream™ nan New York, NY. Sèvis ekselan li ak gwo siksè dosye li te fè l 'admire tou de kliyan li yo ak kòlèg legal li yo.

Avoka Ajisteman Estati ou

Kòm yon avoka imigrasyon, Mesye Yakzan se pi bon opsyon ou pou ajisteman nan estati nan New York, NY. Li te ede anpil kliyan jwenn ajisteman estati yo (kat vèt) devan Sèvis Sitwayen ak Imigrasyon, Depatman Deta, ak Biwo Egzekitif pou Revizyon Imigrasyon (tribunal imigrasyon). Li te reprezante kliyan avèk siksè nan jwenn rezidans pèmanan yo lè l sèvi avèk preferans fanmi, kategori travay patwone, epi apre yon sibvansyon azil ki gen siksè.

Avoka Defans Premye Depòtasyon w la

Yo mete nan pwosedi pou retire elèv la se youn nan bagay ki pi pè ki ka rive ou. Ou bezwen kenbe yon avoka defans depòtasyon ki toupre w pou ede w ak ka w la. Mesye Yakzan, avoka defans depòtasyon ou nan New York, NY, te reprezante kliyan ki soti nan depa volontè, anilasyon anilasyon, azil, ak ajisteman sitiyasyon. Li ka ede w ak tout bezwen defans depòtasyon w yo.

Yon Avoka Azil Dirijan

Mesye Yakzan reprezante kliyan nan petisyon azil devan biwo azil yo atravè Eta Florid ak Etazini. Li te reprezante kliyan nan aplikasyon afimatif, ki anjeneral depoze devan Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini. Kòm yon avoka azil, li te reprezante tou kliyan nan aplikasyon defans devan plizyè tribinal imigrasyon atravè peyi Etazini. Li te reprezante tou kliyan azil yo nan kontestasyon yo devan Komisyon Apèl pou Imigrasyon ak devan plizyè tribinal federal.

Pi gwo Avoka Visa Biznis ou a

Mesye Yakzan se premye opsyon ou tou pou yon avoka viza biznis nan New York, NY. Li te reprezante kliyan atravè mond lan nan demann viza travay ak biznis yo. Li te reprezante tou kliyan nan L, TN, O, R, P, ak yo E petisyon viza. Anplis de sa, li te reprezante kliyan nan demann viza imigran ki baze sou travay yo.

Pi bon Avoka Natiralizasyon ak Sitwayènte

Natiralizasyon se sans Ameriken Dream™, e se pou sa Mesye Yakzan se ou avoka natiralizasyon nan New York, NY. Li te ede anpil nan kliyan li yo vin sitwayen Etazini. Li te reprezante yo tou nan N-400 petisyon, osi byen ke nan Apèl N-336 lè yo te refize aplikasyon yo. Ou dwe anboche yon avoka kalifye lè w ap aplike pou natiralizasyon, e se poutèt sa Mesye Yakzan se pi bon chwa w pou natiralizasyon si w ap viv nan New York, NY.

Avoka Ahmad Yakzan se yon AV Preeminent noted avoka pa Martindale. Lè w ap chèche yon avoka lokal nan New York, NY pou bezwen imigrasyon w yo, ou bezwen yon avoka ekselan ki gen yon bon dosye nan siksè. Avoka imigrasyon Ahmad Yakzan gen yon evalyasyon 10.0 Avvo e li te chwazi kòm yon Avoka Super Rising Star nan 2017, 2018, 2019, ak 2020. Pou yon eksperyans imigrasyon san parèy, chwazi Ahmad Yakzan pou reprezantasyon ou.