B-2 Viza (Viza Vizitè Ozetazini)

Viza B-2 se viza vizitè ki pa imigran ki otorize vwayaj Ozetazini pou plezi, tankou vakans, vizite fanmi ki abite Ozetazini, oswa pwosedi medikal oswa tretman. Moun ki gen viza B-2 pa gendwa travay pou yon anplwayè Ozetazini, pa ka etidye pou èdtan kredi, oswa aplike pou rezidans pèmanan pandan sejou yo sou yon viza vwayaj.

Pou èd ak aplikasyon viza B-2 ou a, kontakte nou nan biwo nou an nan Tampa, FL. Nou gen prèske yon dekad eksperyans nan ede kliyan ranpli avèk presizyon fòmilè pou US Citizenship and Immigration Services (USCIS). Rele nou nan American Dream Law Office nan 1-866-661-1473 or Kontakte nou sou entènèt.

Elijiblite pou yon Viza Vwayaj Tanporè B-2

Pou jwenn yon viza B-2, aplikan yo dwe pwouve:

 • Vwayaj yo se pou yon jou fèt nan peyi Etazini
 • Yo ta renmen vizite vil nan peyi Etazini
 • Yo fè konpetisyon oswa fè nan yon espò, mizik, oswa lòt evènman epi yo pa resevwa peman.
 • Y ap vizite zanmi oswa fanmi Ozetazini
 • Vizit yo se nan bi pou yo ale nan yon kou ki pa kredi, tankou pou yon plezi oswa anrichisman pèsonèl.
 • Yo ap patisipe nan yon evènman espesyal òganize nan peyi Etazini
 • Vwayaj yo se nan bi pou yo resevwa tretman medikal.

Vizitè ki vle vwayaje nan peyi Etazini pou travay ka bezwen aplike pou yon viza B-1. Lòt viza travay oswa etid ka nesesè selon sikonstans endividyèl ou pou antre Ozetazini Kontakte biwo nou yo pou èd pou detèmine ki kalite aplikasyon viza ou bezwen ranpli, epi si w ap bezwen ranpli pou yon ekstansyon yon fwa ou rive.

Kouman pou aplike pou yon viza B-2

Aplikasyon pou viza B-2 mande pou dokimantasyon espesifik ak randevou entèvyou pwograme nan anbasad Etazini oswa konsila peyi w la. Aplikasyon w la mande pou:

 • Ranpli fòm DS-160 sou entènèt.
 • Enprime paj konfimasyon an pou entèvyou ou.
 • Téléchargement foto digital ou.
 • Peye $160 frè depoze a.
 • Orè epi patisipe nan entèvyou ou nan anbasad ameriken oswa konsila ou.

Nan entèvyou w la, w ap bezwen pote nenpòt resi pou aplikasyon w lan ak paj konfimasyon pou DS-160 w la. Swa nan entèvyou a oswa nan yon dezyèm randevou, w ap bezwen soumèt anprent dijital. Ou ka oblije tou soumèt enfòmasyon adisyonèl pou rezon administratif.

Egzanpsyon pou Kondisyon pou Viza B-2

Gen kèk peyi ki kalifye pou Visa Waiver Program (VWP), ki pèmèt vizitè ki soti nan peyi sa yo antre Ozetazini san yo pa bezwen viza B-2. 38 peyi kalifye pou VWP la.

Ou dwe gen yon paspò elektwonik pou kalifye. W ap bezwen ale nan yon entèvyou ak ofisye Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè Lèzetazini lè w rive pou detèmine admisibilite. Si ou pa sèten si ou kalifye pou VWP, kontakte biwo nou yo pou èd pou aplike pou yon viza vwayaj B-2.

Kontakte Biwo Lwa Rèv Ameriken an pou Èd pou Aplike pou Viza Vizitè

Biwo lwa nou an, ki gen biwo santral li nan Tampa, FL, te ede imigran yo ak vizitè etranje yo ranpli fòm kòrèk yo pou yo jwenn admisyon Ozetazini pou prèske dizan. Rele nou jodi a nan 1-866-661-1473 or Kontakte nou sou entènèt pou planifye yon sesyon estrateji pou ranpli aplikasyon w pou viza B-2.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon