Padon Biden ta ka ede plizyè milye imigran

Nan mwa Oktòb, Prezidan Biden te padone tout akize yo te kondane pou posesyon marigwana nan sistèm tribinal federal la. Desizyon sa a pral soulaje anpil doulè pou plizyè milye moun, enkli plizyè milye imigran. Imigran sa yo ka pa t kalifye pou sekou imigrasyon anvan padon an men yo ka jwenn anpil avantaj nan tribinal imigrasyon an...

Li piplis

Èske mwen ka aplike pou sitwayènte si mwen dwe tounen taks?

Ann di ke ou se yon rezidan pèmanan Ozetazini ki respekte lalwa pandan plizyè ane, epi kounye a ou planifye pou aplike pou natiralizasyon. Gen yon sèl pwoblèm: ou dwe tounen taks. Èske sa ka anpeche w sitwayènte? Pandan ke ou ka toujou aplike pou sitwayènte ak taks dèyè, w ap bezwen yon plan peman solid—ak serye ...

Li piplis

Èske yon moun ki gen yon dosye kriminèl ka aplike pou natiralizasyon?

Kòm pwobableman ou konnen, yon istwa kriminèl ka anpeche w jwenn sitwayènte ameriken e li ka menm mennen nan depòtasyon. Men, èske nenpòt kalite kondanasyon otomatikman anpeche w natiralizasyon? Erezman, pou anpil imigran yo jwenn koupab de akizasyon kriminèl, natiralizasyon ak yon dosye kriminèl toujou posib, byenke li ka...

Li piplis