Ranpli Fòm N-336 Rezilta nan Win in Tampa

Biwo Lwa American Dream™ te fè apèl kont yon refi negatif lè li te ranpli fòm N-336 (Demann pou yon Odyans sou yon Desizyon nan Pwosedi Natiralizasyon). PA KAP ASE MESI!!!!!!!!! Mwen pa ka di ou jan mwen kontan lè mwen resevwa mesaj sa yo nan men kliyan*. Natirèlman, nou pa ka genyen yo tout, men nou ka mete sou yon ...

Li piplis