Sesyon kont Dimaya: Soulajman an dènye

Jodi a, Kou Siprèm nan te deside nan Sessions v. Dimaya, ke lwa sou krim vyolans ki pèmèt retire krim ki agrave enkonstitisyonèl. Sa a pral gen gwo konsekans pou moun ki kounye a nan pwosedi pou deplasman pou "krim vyolans" ak moun ki gen òdonans pou retire elèv pou krim sa yo. Ki sa ki se yon Krim Vyolans ki agrave? Imigrasyon ak...

Li piplis