Aplike pou yon Green Card Apre yon Visa Overstay

Anpil moun pa reyalize konsekans grav ke yo fè fas lè yo depase yon viza. Yon fwa dat limit la pase, èske li twò ta? Èske w pèdi chans pou w jwenn yon kat vèt? Yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans nan American Dream™ Law Office ka ede w aplike pou yon dispans ki ka pèmèt ou...

Li piplis

Bezwen Èd pou aplike pou Sitwayènte? Nou Ka Ede

Leve men w pou w prete sèman l bay Etazini se yon moman w pap janm bliye. Nan American Dream™ Law Office, nou chak gen pwòp istwa imigrasyon inik nou, men nou tout pataje menm dezi pou ede kliyan nou yo reyalize rèv yo. Nou vle ede w vin yon Ameriken...

Li piplis

Èske yon moun ki dwe sipò pou timoun ka aplike pou natiralizasyon?

Ofisyèl imigrasyon yo bay paran yo yon gwo enpòtans sou obligasyon pou sipòte pitit yo. Sa vle di si ou dwe sipò pou timoun, ou bezwen pran mezi espesyal si ou vle aplike pou natiralizasyon pou vin yon sitwayen ameriken. Si yo pa bay sipò yo ka bay ofisyèl yo rezon pou refize sitwayènte. Yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans nan jere...

Li piplis