Aksyon difere pou arive timoun (DACA)


(Louvri nan yon tab navigatè nouvo)
Nan Biwo Lwa American Dream™, nou te ede anpil moun aplike pou Aksyon difere pou arive timoun (DACA).  Aksyon difere pou arive timoun (DACA), se yon pwogram ki te kòmanse Administrasyon Obama an 2012 pou ede timoun ki te mennen Ozetazini pa paran yo, e san fòt pa yo, te tonbe nan sitiyasyon.

Ki kondisyon yo genyen pou pwogram nan?

Pwogram nan itilize pouvwa Depatman Sekirite Enteryè a anba INA 103 pou ranvwaye retire sèten moun pou rezon imanitè. Pwogram nan pèmèt tou ranvwa pou retire elèv la pou moun ki pa t janm nan pwosedi pou retire elèv la. Pou kalifye pou pwogram nan, ou dwe ranpli tout kondisyon sa yo:

 • Gen mwens pase 31 ane depi 15 jen 2012;
 • Ou ta dwe vini Ozetazini anvan ou gen 16 anth anivèsè nesans;
 • Èske w ap viv Ozetazini depi 15 jen 2017;
 • Ou dwe te prezan fizikman Ozetazini nan dat 12 jen 2012, ak nan moman ou aplike pou pwogram nan;
 • Dwe pa gen estati legal nan dat 15 jen 2012;
 • Ou nan lekòl kounye a, ou te gradye nan lekòl segondè oswa ou te touche GED ou, oswa ou te egzeyate onorab nan fòs lame yo;
 • Pa te kondane pou yon krim oswa yon deli enpòtan, oswa yon menas pou sekirite nasyonal.

Anplwaye yon avoka ap ogmante chans ou genyen apwobasyon. Tanpri konsidere rele nou nan 1-888-963-7326 pou planifye yon konsiltasyon.

Ki prèv mwen bezwen pou pwouve ka mwen an?

Pwouve kalifikasyon w pou Aksyon Difere pou Arive Timoun (DACA) ta ka pi difisil pase w panse. Kèk nan prèv ou ta dwe konsidere enkli nan aplikasyon w lan se:

 • Dosye lekòl ki montre ou gen prezans fizik nesesè nan peyi Etazini;
 • Foto ki gen dat ak bòn tè;
 • Batistè ak paspò pou montre laj ou ak kalifikasyon ou;
 • Resital dans oswa pwogram jwèt ak dat ak non;
 • Dosye kriminèl (si sa aplikab). Ou ta dwe konsidere anboche yon avoka imigrasyon si ou gen nenpòt istwa kriminèl sot pase yo.

Ki Pwosesis pou Depoze Aksyon Difere pou Moun ki Arive Timoun (DACA)?

Pou aplike pou Aksyon Difere pou Arive Timoun (DACA) ou dwe soumèt fòm sa yo:

Tcheke frè pou ranpli fòm yo vizite sa a lyen.

Anplwaye yon avoka ap ogmante chans ou genyen apwobasyon. Rele nou nan 1-888-963-7326 pou planifye yon konsiltasyon.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo
  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*