Avoka Doub Sitwayènte

Doub sitwayènte ka difisil pou jere. Chak peyi espere ke sitwayen li yo montre fidelite, kidonk si gen yon pèsepsyon konfli enterè, li ta ka mete ou nan yon pozisyon difisil.

Si w ap eseye jwenn sitwayènte nan yon peyi san ou pa abandone sitwayènte w nan yon lòt, li kapab itil pou travay avèk yon avoka sitwayènte doub ki konprann pwosesis la epi ki ka ba w konsèy sou aksyon ou dwe pran ak kisa w dwe evite pou anpeche w pa vle renonse sitwayènte w. nan yon peyi oswa deraye pwosesis natiralizasyon an nan lòt la.

Nan American Dream™ Law Office, nou travay ak sitiyasyon sitwayènte doub sou yon baz regilye. Nou konnen kijan pou navige defi yo epi pouswiv estrateji ki pi efikas pou reyalize objektif ou yo.

Asire w ke tou de peyi yo pèmèt de sitwayènte

Pandan ke lwa ameriken yo pa ankouraje sitwayènte doub, ke Depatman Deta Ameriken an refere yo kòm "doub nasyonalite," lwa yo pa entèdi li tou. Si yon sitwayen ameriken vin yon sitwayen nan yon lòt peyi atravè pwosesis natiralizasyon an, yo pa otomatikman abandone estati yo kòm yon sitwayen ameriken sof si li espesyalman gen entansyon. Menm jan an tou, sitwayen etranje ki natiralize pou vin sitwayen ameriken pwomèt fidelite ak peyi Etazini, men Etazini pa mande pou yo abandone sitwayènte etranje.

Menm bagay la tou pa ka di pou kèk lòt nasyon, sepandan. Kidonk, anvan w chèche sitwayènte doub, li enpòtan pou w konprann sa w ka bay. Akizisyon sitwayènte nan yon nouvo peyi ka anile sitwayènte ou oswa mete restriksyon sou dwa ou nan peyi orijinal ou, sitou dwa pou vote oswa okipe yon pòs politik.

Konprann konsekans doub sitwayènte

Moun ki vle jwenn oswa ki te jwenn sitwayènte doub bezwen konnen obligasyon yo dwe anvè chak peyi. Pou egzanp, gouvènman ameriken an mande sitwayen yo peye taks sou revni, menm sou lajan yo touche nan yon lòt peyi. Yon sitwayen doub ka fini peye taks nan de peyi, sof si peyi yo gen yon akò resiprosite pou anpeche doub taksasyon.

Sitwayen yo ka rele tou pou sèvi nan militè a ak nan sèvis jiri, kidonk yo ka fini ak obligasyon sèvis adisyonèl.

Natirèlman, gen benefis nan sitwayènte doub tou. Sitwayen yo jeneralman gen plis opòtinite pou yo travay, etidye, ak patwone manm fanmi yo pou imigrasyon. Si w ap aplike pou yon travay ak yon otorizasyon sekirite, sepandan, yon sitwayènte doub ta ka pwouve ke yo dwe yon antrav.

Aplike pou Doub Sitwayènte

Pou jwenn doub sitwayènte, jeneralman ou trete pwosesis aplikasyon an kòm yon dezyèm sitwayènte. Yon fwa ou te detèmine si ou vle pran obligasyon adisyonèl yo epi abandone kèlkeswa dwa ou ka pèdi nan premye peyi ou sitwayènte, ou dwe detèmine si ou satisfè kondisyon dezyèm peyi a pou sitwayènte. Yon avoka ki gen eksperyans doub sitwayènte ta ka evalye kalifikasyon ou epi travay avèk ou atravè pwosesis aplikasyon an pou asire ke ou prezante prèv apwopriye ak konvenkan pou sipòte soumèt ou a.

Konsilte yon Avoka Konesans Doub Sitwayènte

Erè ak sitwayènte ka gen konsekans tout lavi. Anvan w pran mezi ki ka mete sitiyasyon w an danje, li se yon bon lide pou w revize opsyon ak yon avoka imigrasyon ki abitye ak pwoblèm sitwayènte doub. Pou aprann plis sou asistans ekip devwe nan American Dream™ Law Office ka bay nan ka w la, kontakte nou kounye a pou yon konsiltasyon konfidansyèl. 

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon