E-2 envestisè Visa

Ak yon viza E-2, envestisè biznis yo kapab travay Ozetazini pou konpayi an yo te envesti nan. Visa a pafwa refere li kòm yon viza "Trate Investor" paske li disponib sèlman pou sitwayen ki soti nan peyi kote yo. US gen yon trete apwopriye.

Malgre ke viza envestisè E-2 a se pa yon viza imigran pèmanan, li ka renouvle endefiniman, ki pèmèt moun ki gen yo pouswiv anpil opòtinite nan peyi Etazini. Aplikan k ap chèche yon viza E-2 jeneralman jwenn li benefik pou travay avèk yon avoka imigrasyon devwe pou evite enkonvenyans komen ki ka lakòz aplikasyon yo refize oswa retade.

Biwo Lwa American Dream™ konprann faktè ofisyèl imigrasyon yo ap chèche nan yon aplikasyon viza E-2 epi li ka ede w prepare w pou w jwenn viza w san reta oswa erè initil.

REYEN OBJEKTIF IMIGRASYON OU

avèk Eksepsyonèl
Sèvis Legal

Ahmad Yakzan se yon avoka imigrasyon ki te viv rèv Ameriken an™. Li vle ede kliyan li yo fè eksperyans lavi sa a tou nan bay sèvis lalwa san parèy atravè American Dream ™ Law Office, PLLC. Konpayi nou an pa sispann nan anyen pou ede kliyan nou yo ak depòtasyon yo, aplikasyon pou kat vèt, aplikasyon azil, ak lòt enkyetid imigrasyon ilegal yo.

Yon viza E-2 mande pou yon gwo envestisman

Yon envestisè trete dwe mete yon kantite lajan sibstansyèl oswa lòt byen nan yon antrepriz bòn fwa nan peyi Etazini ak objektif pou jenere yon pwofi yo nan lòd yo jwenn yon viza E-2. Byen yo envesti dwe mete nan risk nan sans komèsyal la, sa vle di ke yo ta ka pèdi si biznis la pa vire yon pwofi. Envestisè a ap bezwen montre ke lajan yo envesti pa te jwenn nan aktivite ilegal oswa blanchi lajan.

Ki kantite gouvènman an konsidere kòm "substansyèl?" Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ameriken eksplike ke pou yo ka sibstansyèl, kantite lajan an envesti dwe:

 • Siyifikatif lè yo konpare ak pri total pou achte yon antrepriz ki egziste deja oswa kòmanse youn nan grafouyen
 • Ase yo montre angajman finansye envestisè a nan operasyon an biznis siksè nan antrepriz la
 • Ase pou demontre ke envestisè trete a pral devlope ak dirije antrepriz la (epi pa sèlman yon envestisè pasif)

Anjeneral, mwens antrepriz total la vo, plis envestisè yo dwe mete ladan l pou kontribisyon yo ka konsidere kòm "substansyèl".

Lòt Karakteristik yon viza E-2

Envestisman ki nesesè pou yon viza E-2 pa dwe sèlman konsiderab, men li dwe fèt tou nan yon antrepriz bòn fwa. Biznis la dwe pwodwi sèvis oswa machandiz pou yon pwofi, satisfè egzijans legal aplikab pou operasyon biznis, epi li dwe aktif.

Yon aplikan k ap chèche yon viza E-2 dwe yon sitwayen nan yon "peyi trete". Depatman Deta Ameriken an kenbe yon lis peyi yo ak ki moun Etazini genyen aktyèl trete aplikab an fòs.

Yon anplwaye k ap travay pou yon envestisè trete ka kalifye tou pou yon viza E-2 si yo gen menm nasyonalite epi yo swa gen konesans espesyalize oswa konpetans oswa travay nan yon wòl sipèvizyon oswa egzekitif pou antrepriz la. Mari oswa madanm ak timoun minè ki pa marye envestisè yo ak anplwaye ki kalifye yo ka jwenn yon viza E-2 tou.

Chache konnen kijan yon avoka imigrasyon ta ka ede w jwenn viza E-2 ou

Pou kalifye pou yon viza envestisè E-2, ou dwe demontre ke ou pral antre Ozetazini sèlman pou dirije ak devlope antrepriz biznis ou ap envesti nan. Ou dwe montre ke ou pral kenbe kontwòl operasyon oswa ou posede omwen 50 nan. biznis la. Lè sa a, ou dwe montre tou ke biznis nan tèt li se bòn fwa, epi ke envestisman ou se sibstansyèl ak nan risk.

Si ou pa rive pwouve ke ou satisfè tout kalifikasyon sa yo, yo ka refize w yon viza E-2. Sepandan, yon avoka imigrasyon ki gen konesans nan American Dream™ Law Office ta ka ede w prepare aplikasyon w ak dokiman sipò yo yon fason ki satisfè egzijans legal yo, epi konseye legal ou a ka ede w ak lòt aspè nan pwosesis aplikasyon an pou ede w reyisi jwenn ou. viza. Pou aprann plis sou fason nou ede ak aplikasyon pou viza, kontakte biwo nou jodi a.

Temwayaj

"Nou te antre nan vwayaj sa a ak Ahmad ane pase a pou ajisteman nou nan sitiyasyon atravè maryaj. Mwen te deja te fè yon eksperyans terib ak yon lòt gwoup lalwa epi yo te oblije chanje nan yon avoka ki pi bon ak plis serye. Ekip Ahmad a te trè reponn ak gen tout zouti pou ede pou yon aplikasyon fasil ak transparan. Li te gide nou atravè tout pwosesis la epi li te transparan ak chak etap ak frè li yo. Tout ekip la ranpli nou ak fasilite ak fè nou santi nou te nan bon, men ki gen eksperyans. Ahmad te vini avèk nou. pou entèvyou nou an, ofisye yo te abitye avè l 'epi eksperyans nou an te san pwoblèm, nou te apwouve nan plas la! Ahmad tou te trè janti, menm bay yon manyen pèsonèl nan yon ti kado pou ti fi tibebe ki fèk fèt nou an, li pa t 'gen nan tou sa. men se te yon manyen trè bèl e nou te apresye li!"

- Kliyan

"Ahmad se pi bon avoka JANMI! Jodi a nou finalman jwenn apwobasyon pou kat vèt mari m nan, e se pi bon santiman nan mond lan! Lè nou te aplike pou premye fwa nou te pè li pa t ap travay men se lè sa a Ahmad te chita avèk nou epi nou te pale sou tout bagay epi toudenkou tout enkyetid nou yo te ale epi nou te kòmanse pwosesis la! Ahmad te bò kote nou nan tik ak mens. Nou te gen anpil difikilte men li te toujou la pou ranje nenpòt pwoblèm nou te fè fas! TRÈMAN REKÒMANDE L!"

- Kliyan

"Si w ap chèche yon ekspè pou okipe ka w la, pa gade plis pase Mesye Yakzan! Li gen anpil konesans e li fè yon bon travay nan kominike aktif. Li vrèman gen sousi pou kliyan li yo. Gen kèk avoka ki sanble pale yon lang diferan epi yo gen ti tan pou kominike dirèkteman avèk ou. Mesye Yakzan pran tan pou l pale avèk ou pèsonèlman. An jeneral, biwo lwa sa a se yon chwa ekselan pou bezwen imigrasyon w yo!"

- Kliyan

"Nou te anboche Ahmad pou reprezante nou an parapò ak yon ajisteman nan estati a. Ka a te konplike paske avoka anvan an te depoze yon egzansyon nan prezans ilegal epi nou pa t 'gen prèv ki montre dènye antre legal la. Ahmad te kapab fouye. reyalite yo epi prezante ka a bay ofisye entèvyou a nan yon fason ki te fè nou apwouve menm jou a nan entèvyou a! Pandan tout pwosesis la Ahmad ak anplwaye li yo te reponn, pwofesyonèl e pi plis rekonfòtan. Pwosesis estrès sa a te vin pi fasil. pa gen bon avoka bò kote nou. Mèsi ankò pou tout èd ou!"

- Kliyan

"Depi jou premye konsiltasyon mwen an, mwen te kapab di avoka Ahmad Mohamad Yakzan te gen pi bon enterè mwen nan men. Mwen te ap chèche yon avoka ki pa t 'sèlman ap eseye plis chaje m' ak pa konyensidans mwen te jwenn youn nan pi bon an. . Li te kapab fè lòd mwen an pou retire fèmen nan kèk mwa epi li te jere pwosesis mwen an trè fèt san pwoblèm. Pandan tout tan yo te nan vil separe, li ak ekip li a jere pwosesis mwen an san pwoblèm. Si ou janm bezwen kontakte l ', rele nan biwo ak bèl asistan li yo pral swa pwograme w pou w pale avèk li dirèkteman, reponn nenpòt kesyon ou ta ka genyen tèt yo oswa yo pral kontakte avoka a pou yon repons epi yo pral retounen ba ou anjeneral menm jou a oswa nan 24 èdtan. kounye a toujou ap jere ka mwen an e mwen pa gen okenn dout ke fwa sa a ane pwochèn mwen pral gen yon estati diferan epi mwen pral gen Biwo Lwa Rèv Ameriken an pou remèsye pou."

- Kliyan

"Pandan datant dezespere a, ekstraòdinè long akòz kriz Covid 19 la, yo te kapab eksplike klèman pwosedi yo epi nouri pasyans mwen pandan tout pwosesis la. Malgre nouvo sikonstans yo, yo te demontre eksperyans ak metriz aktivite a, ak rezilta final satisfezan. Mwen trè rekonesan pou jesyon ou !! Mwen trè rekòmande yo !!"

- Kliyan

"Ahmad te ede m' lè yo te refize aplikasyon pou viza madanm mwen poutèt yon erè biwo. Li te reprezante m e li te asire ke aplikasyon li te apwouve. Li te ede anpil zanmi m nan kominote Albanyen an e mwen rekòmande l anpil. pi bon an!"

- Kliyan

"Ahmad se pi bon Avoka Imigrasyon mwen te janm ka travay avèk mwen oswa mwen te espere travay avèk yo. Mwen te gen yon sitiyasyon konplike, li te pasyan apwofondi ak pwofesyonèl. Li te travay trè di pou jwenn estati mwen nan peyi sa a. Mwen pa t 'kapab. te mande pou yon pi bon gason pou ede m 'ak yon pwoblèm konsa difisil. Mwen ta trè rekòmande l' bay nenpòt moun ki gen pwoblèm imigrasyon; li travay nan tout peyi a epi li ka ede anpil plis moun."

- Kliyan

"Trè rekòmande! Ahmad te etonan nan tout aplikasyon mwen an pou sitwayènte ameriken. Li te rapid ak bon jan reponn tout kesyon mwen yo. Li trè pwofesyonèl e li gen yon richès eksperyans. Mwen te plis pase byen prepare pou entèvyou mwen an, ke nou jis konplete avèk siksè. ! Mèsi anpil! :)"

- Kliyan

"Mèsi Ahmad paske w fè rèv yon reyalite. Ekspètiz ou te fè li posib pou frè m 'ak fanmi l' reyalize objektif yo atravè pwosesis E2 la. Kounye a li ap pwospere nan biznis li epi li menm ak fanmi l ap viv rèv Ameriken an. Travay ou enpak viv pozitivman. Mèsi ankò e ankò."

- Kliyan

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon