Katriyèm Preferans (EB-4)

Katriyèm Preferans (EB-4) Espesyal imigran anba INA §203(b)(4)

Kategori sa a gen ladann plizyè imigran, tankou rezidan ki retounen, moun ki repran sitwayènte Etazini ak travayè relijye yo.

Rezidan ki retounen yo se moun ki pa t abandone rezidans yo men ki pa gen yon kat I-551 valab. Rezidan an ta depoze fòm DS-117 ak tout prèv pou montre li pa abandone rezidans li. Yo ta ba li yon Visa Imigran SB-1. Kategori sa a gen ladan tou pasaje ki soti nan fwontyè yo ki se rezidan pèmanan legal ki abite nan Kanada oswa Meksik epi ki vwayaje ale nan Etazini. Tan ki pase deyò nan sitiyasyon vwayajè pa konte pou rezon natiralizasyon.

Kontakte nou pou Petisyon EB-4

Petisyon travayè relijye pou rezidans pèmanan:

Travayè relijye yo enkli minis oswa travayè relijye ki:

 1. Pandan 2 zan imedyatman anvan petisyon an te yon manm nan yon denominasyon relijye ki gen yon bon fwa, ki pa gen pwofi, objektif relijye;
 2. Moun nan chèche antre Ozetazini pou travay pou omwen 35 èdtan kòm yon minis oswa yon travayè relijye; epi
 3. Moun nan ap travay kòm yon minis oswa yon vokasyon relijye Ozetazini oswa aletranje pou omwen dezan imedyatman anvan petisyon an. De ane yo pa oblije nan estati legal. Yon fwa ke 2 ane yo etabli epi I-360 apwouve, moun nan ka ajiste si li te soti nan estati pou mwens pase 180 jou. Gen kèk repo nan 2 zan yo pèmèt toutotan 1) aplikan an te toujou travay nan yon relijyon relijyon 2) repo a pa t depase 2 zan 3) objektif la se te plis edikasyon relijye 4) aplikan an te toujou yon manm nan denominasyon. Travay la dwe swa aplentan oswa kontinyèl. Pou satisfè egzijans 2 zan moun nan ta dwe jwenn konpansasyon.

Petisyon Espesyal Jivenil Imigran pou Rezidans Pèmanan:

Special Immigrant Juveniles (SIJ) yo enkli tou nan kategori sa a. Sa a se yon ibrid ant lwa depandans eta ak lwa imigrasyon Etazini. Kondisyon pou kalite klasifikasyon sa a se jan sa a:

 1. Timoun nan dwe gen mwens pase 21 an nan moman li depoze I-360 la
 2. Yon tribinal eta te deklare li depandan anvan li te gen 18 an
 3. Ki gen reyinifikasyon ak youn nan paran li se pa yon opsyon solid, ak
 4. Nan pi bon enterè li pou yo pa retounen nan peyi sitwayènte paran an

Tanpri rele nou si w gen nenpòt kesyon sou katriyèm preferans, EB-4, petisyon.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon