Pwogram EB-5

Avoka Ahmad Yakzan te reprezante plizyè moun nan demand yo genyen yo rezidans pèmanan atravè pwogram kreyasyon travay EB-5. Pwogram EB-5 te kreye pa Kongrè a an 1990 pou ankouraje ekonomi Etazini. Envestisman an ta ka yon envestisman dirèk otonòm oswa atravè yon sant rejyonal ki apwouve pa Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS). Kantite envestisman an varye selon kote envestisman an. Yon envestisman $500,000 obligatwa pou yon envestisman nan yon Zòn Travay Vize (TEA) defini kòm yon kote ki gen gwo chomaj oswa yon zòn riral. Yon envestisman $1,000,000 obligatwa pou envestisman andeyò zòn sa yo. Yon TEA se yon zòn ki gen omwen 150% nan to chomaj nasyonal la epi yon zòn riral defini kòm yon zòn ki andeyò nenpòt vil ki gen yon popilasyon 20,000. Yon envestisè genyen kondisyonèl rezidans pèmanan pou de ane ak kondisyon yo ta retire si envestisè a pwouve ke envestisman an te kreye 10 travay ki kalifye.

Sant rejyonal:

Sant rejyonal yo se sant envestisman gouvènman an apwouve pou resevwa lajan envestisman nan men envestisè ki enterese yo. Sant rejyonal sa yo varye nan konsantrasyon yo epi yo kouvri prèske chak zòn nan enterè ak eta nan peyi Etazini. Kantite envestisman an varye selon kote a. Avoka Ahmad Yakzan ta ka ede envestisè ki enterese yo jwenn sant rejyonal apwopriye ki te ranpli petisyon avèk siksè nan non envestisè yo. Avoka Ahmad Yakzan pa bay konsèy sou envestisman sou sant endividyèl yo, men li gen patnè ki vle fè analiz sa yo. Pou yon lis sant rejyonal pa eta, ou ka vizite sa a lyen.

Envestisman dirèk:

Envestisè endividyèl yo ta ka tou envesti lajan yo dirèkteman nan pwòp konpayi yo si yo vle gen plis kontwòl sou envèstisman yo. Envestisman an nan yon envestisman dirèk gen ladan byen imobilye komèsyal, envantè ak kapital operasyonèl, pami lòt bagay. Envestisè dirèk yo dwe satisfè menm kondisyon yo mansyone pi wo a kòm kantite lajan, kote, ak jenerasyon travay mansyone pi wo a. Kòm mansyone pi wo a, envestisman dirèk nan ideyal pou moun ki vle gen plis kontwòl sou envèstisman yo. Avoka Ahmad Yakzan te ede plizyè moun jwenn rezidans pèmanan yo atravè envestisman dirèk nan pwogram EB-5 la.

Envestisè yo dwe ranpli tou plizyè lòt kondisyon tankou sous legal lajan yo epi yo dwe montre ke envestisman yo se solid atravè yon plan biznis konkrè ki montre viabilite envestisman an ak potansyèl yo kreye kantite lajan ki nesesè nan travay. Moun yo dwe ranpli pou retire kondisyon yo sou rezidans yo 2 zan apre yo fin resevwa rezidans kondisyonèl yo.

Rele nou jodi a pou w jwenn enfòmasyon sou pwogram EB-5 la.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon