Dezyèm Preferans (EB-2)

Dezyèm Preferans (EB-2) INA §203(b)(2)

Kategori preferans sa a se pou manm pwofesyon ki genyen diplòm avanse oswa imigran ki gen kapasite eksepsyonèl. Diplòm avanse dwe pi wo pase yon bakaloreya e li ta ka mwen pa yon BA ak eksperyans travay.

Pozisyon Benefisyè a ta okipe dwe mande pou yon diplòm avanse epi moun nan dwe posede kalifikasyon yo. Yon pwofesyonèl defini nan INA §101(a)(32).

Dispozisyon Enterè Nasyonal disponib pou moun ki ta anrichi Etazini. Moun ki gen djòb nan Orè A pa oblije teste mache travay la epi yo pa gen yon òf travay nan moman ajisman I-485 la.

Diplòm bakaloreya plis senk ane eksperyans:

Yon diplòm bakaloreya ak senk ane eksperyans pwogresif se ekivalan a yon diplòm MA. 8 CFR §204.5(k)(3)(i)(B). Entansyon Kongrè a montre ke yon moun ki gen konbinezon sa a gen ekivalan a yon degre avanse. Règ USCIS se ke BA a pa ka satisfè pa yon konbinezon de eksperyans ak edikasyon men yo ka satisfè pa yon konbinezon de edikasyon. Senk ane eksperyans pwogresif yo dwe enplike plis responsablite ak konesans nan domèn espesyalite.

Definisyon Kapasite Eksepsyonèl:

Kapasite eksepsyonèl defini kòm yon degre nan ekspètiz siyifikativman pi wo pase nivo nòmalman rankontre. Zafè Kim, 12 I&N Desanm 758 (AV 1968). Aplikan an dwe montre prèv 3 nan bagay sa yo:

 • Degre ki gen rapò ak domèn nan espesyalite;
 • Lèt patwon yo ki montre 10 ane eksperyans;
 • Lisans pou pratike yon pwofesyon;
 • Aplikan an te kòmande yon salè ki demontre kapasite eksepsyonèl;
 • Manm nan asosyasyon pwofesyonèl; epi
 • Rekonesans pou akonplisman ak kontribisyon enpòtan nan endistri a.

Yo ka soumèt prèv konparab ki gen ladan lèt opinyon ekspè. 8 CFR §204.5(k)(3)(iii). Sa a gen ladan atlèt ak animatè. De etap yo pwosesis nan Kazary yo itilize pou montre kapasite eksepsyonèl.

Egzansyon Enterè Nasyonal (NIW):

Yon egzansyon enterè nasyonal disponib anba INA §203(B)(2)(B). Patwon an oswa aplikan an ka siyen petisyon an. Zafè Dhanasar, 26 I&N Desanm 884 (AAO 2016). Pou kalifye pou egzansyon an, Benefisyè a dwe soumèt yon ETA-9089 ak yon deklarasyon ki sipòte reklamasyon an. 8 CFR §204.5(k)(4)(ii). Dispozisyon an disponib sèlman pou petisyon EB-2. Nan Dhanasar, AAO te pibliye nouvo kategori pou egzansyon an. Dapre desizyon an, aplikan an dwe montre 1) efò yo pwopoze a gen enpòtans nasyonal ak merit sibstansyèl; 2) li byen pozisyone pou avanse efò a, epi 3) li ta benefisye pou Etazini anile sètifika travay la. Dhanasar, nan 889 non. 9.

Doktè yo ka kalifye pou yon Physician National Interest Waivers (PNIW). Entènasyonal diplome medikal (IMG) yo anpeche antre Ozetazini. Sepandan, rezon inadmisibilite a pa aplike nan sitiyasyon sa yo:

 1. Aplikan an posede yon sètifika nan Komisyon Edikasyon an sou gradye medikal etranje, li konpetan nan lang angle, ak egzamen an nan evalyasyon konpetans klinik. 8 CFR §214.2(h)(viii)(B);
 2. Doktè nan renome entènasyonal oswa nasyonal;
 3. Pa antre Ozetazini pou vin yon doktè, ki gen ladan pwofesè, moun ki antre nan yon lòt kategori preferans, oswa lè li antre kòm yon asil.

Dapre INA §203(b)(2)(B)(ii) si doktè a ap antre Ozetazini anba yon òf travay, doktè a dwe jwenn yon sètifika travay oswa yon dispans enterè nasyonal. Gen kèk doktè ki ka travay nan yon zòn ki pa desèvi pou simonte egzijans J-2 2 ane yo. Pou jwenn benefis sa a, doktè a dwe montre 1) li dwe travay nan yon zòn ki manke sante oswa pou VA a; 2) yon ajans federal oswa eta a dwe detèmine ke travay la ta nan enterè nasyonal la, epi 3) dwe travay nan zòn nan pou 5 ane anvan li o li vin elijib pou ajisteman estati oswa viza imigran. 8 CFR §214.2(a)-(c).

Yon diplome medikal etranje ka aplike tou anba pwosesis sètifikasyon travay regilye a. 8 CFR §214.2(a)-(c).

Rele nou pou jwenn enfòmasyon sou demann EB-2 ki baze sou travay pou rezidans pèmanan.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon