Pwogram Biden pou venezolan yo

Administrasyon Biden fini kòmanse yon nouvo pwogram ki fasil pou sitwayen venezolan yo vinn nan EE. UU. Pwogram sa a pral pèmèt kèk sitwayen venezolan jwenn yon otorizasyon antisipe pou vwayaje nan EE. UU. y la posibilidad de permanecer en el país en libertad condicional durante hasta un máximo de dos años.

Nan kote ki pase nan yon gwo pwosesis imigrasyon soti nan Venezyela oswa nan yon lòt peyi, pwogram lan pèmèt sitwayen venezolan yo prezante demann yo depi andedan EE. UU. mientras están en libertad condicional aquí. Si gen fanmi nan Venezyela ke ou vle patwone pou w jwenn yon kat vèt, pwogram sa a ka jwenn gran èd.

Kondisyon pou patisipe

Para obtener autorización anticipada para venir a los EE. UU. atravè pwogram sa a, yon sitwayen venezolano dwe:

 • Tener al menos 18 años y ser ciudadano venezolano con pasaporte (o el cónyuge, pareja o hijo menor soltero del solicitante principal)
 • Tener un patrocinaor en los EE. UU. ke se comprometa a brindarle apoyo financiero pandan tout peryòd de libète kondisyonèl nan EE. UU.
 • Pase el control de seguridad y cumplir con las pautas de salud y los requisitos de vacunación
 • Pwopòsyonèl transpò komèsyal nan EE. UU.
 • Pa gen double ciudadanía oswa estati refugiado nan okenn peyi ki pa gen lanmè Venezyela (sa vle di pa gen okenn demann pou moun ki soti nan peyi a, kòm li se yon sitwayen ameriken ki te prezante demann lan)
 • No haber estado sujeto a una orden de expulsión de los EE. UU. en los últimos cinco años o sujeto a una prohibición basada en una orden de expulsión anterior

Anplis de sa, el demandente pa ka pase ilegalman nan EE. UU. apre 19 oktòb 2022, yon semèn apre ke li anonse pwogram lan.

El Patrocinador en los EE. UU. kòmanse pwosesis la

Youn nan kondisyon plis kritik yo se moun ki chache antre nan EE. UU. dwe demontre ke kontará ak sipò de moun nan EE. UU. con los medios financieros para satisfechas sus necesidades. Li konnen pèsonalite a kòm sipòtè e li pral prezante Formulario I-134 Declaración de apoyo financiero. Se dwe prezante yon kopi separe de fòm sa a pou chak moun ki patwone fè tankou kenbe, enkli chak meni. El gobierno de EE. UU. revisará cuidadosamente la situación del patrocinador para asegurarse de que tenga la capacidad financiera para brindarle el apoyo que prometió.

Anplis de kapasite finansye a, yon patwouy dwe gen yon estati migratori legal tankou:

 • Sitwayen
 • Rezidan legal pèmanan
 • Pa gen imigran ak estati legal
 • Asilado, refugiado ou en libertad condicional
 • Titular de un TPS (Estatus de Protección Temporaria)
 • Benefisyè aksyon diferan

El patrocinador en los EE. UU. es quien iniciará el proceso presentando una o más copias del Formulario I-134 para las personas que buscan venir a los EE. UU. Si gouvènman an jwenn enfòmasyon adekwa, li kominike avèk biwo enfòmasyon nasyonal venezolana sou pwochen etap nan pwosesis pou resevwa otorizasyon vwayaj la, kòm egzanp voye enfòmasyon biografik epi ranpli sètifikasyon elijibilite yo.

Si el gobierno determine que la información en el Formulario I-134 no es suficiente, no considerará al beneficiario para la libertad condicional y la decisión no podrá ser apelada. Sin embargo, el patrocinador o un patrocinador diferente puede comenzar de nuevo presentando un nuevo Formulario I-134.

Ayuda con la Autorización de Inmigración

Si se pou ede yon manm yon fanmi Venezolana oswa nenpòt lòt peyi, pwobableman ou gen kont nan pwosesis la kapab difisil pou konprann ak leer. Es fácil omitir algún dato crítico que hace que una solicitud se retrase o se niegue. A menudo se difisil incluso saber qué pasos tomar.

Nan Estudio Jurídico American Dream, nou travay pou reyini fanmi yo epi ede moun yo reyalize objektif imigrasyon yo atravè pi bon mwayen posib yo. Llámenos para saber cómo podemos ayudarle.