Visas U Permiten Asistencia en la Inmigración para Víctimas de Delitos

Si w gen yon viza, viktim delit yo ka rete nan Etazini, menmsi yo antre nan Etazini san dokiman. Estas visas disponibles para las víctimas de ciertos delitos que pueden ayudar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a obtenir una condena contra el criminal responsable. La visa U puede ayudar no solo a la victim del crimen sino también a los hijos y cónyuges de la victim.

Si ou te viktim yon deli abisivo, se yon bon lide pale ak yon abogado pou evite si sa viza se yon opsyon pou ou.

Pwosesis rechèch yon viza Ou ka trè fatigan

Yon dificultad para solicitar una visa Ou se ke a souvan gen travay trè difisil pou ke los funcionarios responsab pou fè respekte lalwa bay dokiman ki nesesè yo. El fiscal o la agencia del orden público con la que trabajó debe certificar que usted los ayudó y que la condena no se ha producido sin su testimonio. Estos funcionarios se enfocan en el crimen en lugar de la ley de inmigración, pou yo ka mande kèk tenacidad reyalize ke bay dokiman ki nesesè pou pwosesis viza a.

Anplis de sa, tou dwe dokimante exhaustivamente ki te soufri domaj fizik oswa mantal kòm rezilta delito, epi tou li kapab difisil pou reyini pruebas suficientes para respaldar ese requisito.

¿Qué delitos pueden calificarlo para recibir una visa U?

Lis delitos ki ka fè yon viktim lanmè elijib pou yon viza Ou twò long pou enumerarla la a, men kèk egzanp yo enkli:

  • kontak abi seksyèl
  • Servidumbre envolontè
  • Fo encarcelamiento
  • vyolans domestik
  • Fi mutilasyon jenital
  • trafik
  • swiv
  • Kidnape

El crimen debe haber ocurrido en los EE. UU. o debe violar las leys de los EE. UU. Para ser eligible una victim debe tener información sobre la actividad delictiva y ser útil durante la investigación o el juiciamiento del delito.

Travay avèk yon abogado eksperimantasyon pou jwenn yon viza Ou pou swiv devan apre sou soufrans yo

Si yo te fè fizikman oswa mantalman yon aktivite deliktiv, pa ta dwe gen okenn domaj adisyonèl nan depòtasyon an si li ka evite. Ou ka elijib pou yon viza Ou pou rete legalman nan EE. UU.

Ou kapab pwograme yon konsiltasyon konfidansyèl ak yon abogado ekspè nan imigrasyon nan Estudio Jurídico American Dream ak konnen si ou dwe mande sa viza ak etap yo pou yo swiv pou amelyore estati ak opòtinite avni pou ou ak fanmi an. Kontakte kounye a pou kòmanse.