VIZA H-1B

La classification H1-B is reserved for inmigrantes that have a ocupación specialized. El inmigrante dwe vin ap vini nan Etazini tanporèman. Los titulares de la visa kapab genyen la intención de imigrar ak non los decalificaría de una residencia permanente. Diskite sou viza H-1B ak swiv.

DEFINITION DE OCUPACIÓN ESPECIALIZADA:

Yon ocupación espesyalis defini kòm yon ocupación ki mande yon lisans. El inmigrante dwe prezante yon seri konesans teknik ak pratik ki trè espesyalize. El puesto dwe ranpli avèk youn nan kat kritè sa yo:

 • Una licenciatura o título superior o equivalente generalmente es el requisito mínimo para el puesto.
 • El requisito de tener un título de grado es común en la industria.
 • El empleador generalmente mande yon tit oswa ekivalan.
 • Las fonctions requises son tan específicas y complejas que las obligaciones están asociadas a la obtención de un título.

Yon moun kapab mande yon viza H-1B si w poze yon eksperyans ki ekivalan nan jaden an. Dos años de experiencia equivalen a un año de educación.

SOLICITUD DE CONDICIONES LABORALES:

Antes de que un empleador pueda presentar la solicitud, debe obtener una solicitud de las conditions de trabajo (LCA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo. La LCA sètifika salè a ki dwe resevwa yon titular nan yon viza H-1B. Al empleado se le debe pagar por lo menos el salario predominante en la localidad.

LÍMITE pou viza H-1B:

Genyen yon limit nan 65,000 viza pou demann ak tit lisans. Epitou genyen 20.000 viza disponib pou demann ak matyè. Nan dènye ane yo, yo te resevwa sèvis yo nan vil la ak imigrasyon Etazini yo oswa plis demann pou viza ki disponib yo. El Servicio ha implementado un sistema de lotería para seleccionar los solicitantes que reciben un número de viza. 

Enfòmasyon jeneral:

 • Ki sa ki viza H-1B? Ki kritè pou pouvwa Calificar?

Hay varias solicitudes que están exentas del tope. Los aspirantes que tengan la clasificación están exentos del tope. Los médicos que hayan recibido una exención del programa de residencia también están exentos. También están exentos los solicitantes con una oferta de empleo en una institución de educación superior con un programa de investigación y escuelas sin fines de lucro con afiliación a una entidad gubernamental.

LIMITATION DE LA DURACIÓN:

Yon demann pou yon viza H-1B ka apwouve jiska 3 ane, men pa ka depase validite LCA. La visa H-1B gen yon longè maksimòm de sis ane, sa vle di ke yon moun ki te itilize sis ane yo dwe soti nan Etazini ak mwens ke kalifik pou yon eksepsyon. Eksepsyon yo genyen ladan yo moun k ap fè demann pou moun ki benefisye petisyon I-140 apwobasyon pou viza imigran yo.

Peryòd preskripsyon pa gen okenn aplikasyon pou travayè yo ke yo jwenn nan Etazini pou estadías temporales (men de sis mwa). Los titulares de la condition H-4 pa kapab resevwa extensions más allá de los seis años, pero pueden cambiar la condición a H-1B ya que el tiempo que pasa en la condición H-4 no cuenta para los seis años.

FANMI (H-4):

Los familiares de los titulares de la viza H-1B resevwa estati H-4. Como se mencionó anteriormente, la limitación de seis años no se aplica a ellos. Ou kapab resevwa otorizasyon pou travay pandan w ap nan kondisyon sa a.

PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER VISA H-1B:

Si w bezwen demann asosye avèk kondisyon H-1B, ou dwe prezante w itilize fòm I-129. El empleador debe inclure la solicitud un suplemento de la condition H. El empleador debe pagar los honorarios del USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) epi li dwe peye salè ki ann aplikasyon nan 30 jou apre apwobasyon an. Las tasas del gobierno inclue el costo de la demande, la tarif por fraude ak yon cargo de $ 750 ou $ 1500 selon kantite anplwaye ke anplwaye yo. Yon anplwaye ak kondisyon H-1B ka transfere lòt anplwaye yo. Sin embargo, el empleado no puede trabajar para múltiples empleadores sin una solicitud por separado del nuevo empleador. Anplwaye a kapab kòmanse travay pou nouvo anplwaye a tan byento kòm Sèvis Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos reciba la solicitud.

Llame al Estudio Jurídico The American Dream™ si gen kesyon ki gen rapò ak demann H-1B.

 • Ki sa ki viza H-1B? Kijan kritè pou ka kalifye?
 • Kesyon ak repons: USCIS emite yon memorandòm oryantasyon sou etablisman «relasyon anplwaye-anplwaye» nan demann H-1B.
 • FAQ
 • Solicitud de la Tarjeta Verde
 • Pou Natiralizasyon ak Sitidyen

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Ki jan yo jwenn

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Ki jan yo jwenn

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Ki jan yo jwenn

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Ki jan yo jwenn

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Ki jan yo jwenn

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa
  Kontrèman yon abogado se yon desizyon enpòtan ki pa dwe baze sèlman nan piblisite. La información que obtiene en este sit no es, ni pretann, yon konsiltasyon legal. Debe consultar a un abogado para obtener asesoramiento sobre su situación individual. Nou envite w mete kontak ak nou ak rekonesans pou apèl yo, lèt ak kourye elektwonik. Ponerse nan kontak avèk nou pa kreye yon relasyon abogado-cliente. Pa gen okenn enfòmasyon konfidansyèl ke nou pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl yo te etabli yon relasyon abogado-cliente.*