Asistans Imigrasyon Esansyèl pou Avoka Defans Kriminèl

Si w pratike defans kriminèl, kenbe nimewo sa a nan telefòn ou

Jounal Tribinal Siprèm Etazini te deklare ke avoka yo "dwe enfòme yon kliyan" nenpòt ki lè pledway yo "pote yon risk pou yo depòtasyon." Sa mete yon gwo fado sou avoka defans kriminèl yo. Avèk chanjman konstan nan lwa ak politik imigrasyon yo, li pa posib pou w rete ajou sou konplike lwa imigrasyon ak lwa kriminèl.

Pou bay kliyan ki pa sitwayen ou yo sèvis posib—epi pwoteje tèt ou kont responsablite pwofesyonèl—ou bezwen chèche konsèy nan men yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ki konprann enpak divès kondanasyon kriminèl ka genyen sou estati imigrasyon. Ou bezwen pale ak Ahmad Yakzan nan American Dream™ Law Office.

Lè pou pale ak Ahmad

Depòtasyon—ki rele ofisyèlman kòm "retire" dapre règleman imigrasyon aktyèl yo—kapab yon risk pou nenpòt moun ki nan peyi Etazini ki pa yon sitwayen ameriken. Yon moun ka viv ak travay nan peyi Etazini ak yon kat vèt pou dè dekad epi toudenkou jwenn ke yon bwòs ak lwa a kounye a sijè yo nan pwosedi pou retire elèv la.

Lis krim ki ka mete moun ki pa sitwayen yo an risk pou yo depòte yo se estrawòdinè. Menm krim ki te efase nan dosye a ka sèvi kòm rezon pou retire. Nan ti bout tan, si ou gen yon kliyan ki pa yon sitwayen ameriken, li bon pou w kouri detay yo pa Ahmad anvan ou fè nenpòt rekòmandasyon sou fason pou plede nan yon ka.

Krim turpitid moral

An jeneral, yo ka depòte yon imigran si yo te kondane pou yon "krim move moral" nan senk ane apre yo te antre Ozetazini oswa si yo komèt plis pase youn nan krim sa yo nenpòt ki lè. Definisyon krim ki anfòm kategori sa a vag epi yo ka chanje dapre konsiderasyon politik yo. 

Esansyèlman nenpòt krim ki gen yon eleman nan malonèt, tankou vòl, oswa entansyon lakòz domaj oswa domaj, tankou vandalism, gen potansyèl pou yo trete kòm yon krim nan move moral. Èske gen eksepsyon? Wi. Èske ou vle risk karyè ou sou jijman ou sou yon domèn lalwa ki andeyò domèn ekspètiz ou a? Petèt pa.

Eksperyans ou bezwen sou yon delè sere

Ou opere sou yon orè sere, epi ou bezwen repons rapid. Nan Biwo Lwa American Dream™, Ahmad Yakzan ka bay bon enfòmasyon lè w bezwen li. Kontakte biwo nou an kounye a pou aprann plis sou fason nou ka travay avèk ou pou bay enfòmasyon egzat sou lwa imigrasyon pou kliyan ki pi vilnerab ou yo.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon