Revizyon Federal Desizyon Imigrasyon

Tribinal federal yo yo reskonsab revize ajans refize benefis yo anba Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon ak Lwa sou Pwosedi Administratif. Tribinal Federal ka revize desizyon ajans yo, oswa endesizyon, nan yon ka. Baz la nan jiridiksyon sa yo se Konstitisyon an anba Atik III, la Lwa sou Pwosedi Administratif, An Lwa Mandamus, ak Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon an.

Ki kalite ka Tribinal Federal la kapab revize?

Tribinal Federal yo kapab revize Desizyon sa yo ki soti nan Desizyon Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini:

 • Refize Petisyon ki baze sou travay, ki gen ladan ki pa imigran petisyon viza ak petisyon viza imigran.
 • Refi petisyon viza Fanmi yo, ki gen ladan refi petisyon viza Imigran I-130, I-485 Ajisteman Aplikasyon Estati yo, ak I-730 benefis Azil derive
 • Refize Aplikasyon N-400 pou Sitwayènte, ak Apèl pou Natiralizasyon N-336

Tribinal Federal yo kapab tou revize reta ki pa rezonab nan ka yo mansyone anwo a. Kidonk, si Sèvis la pa regle demann sa yo, oswa si l ap pran yon kantite tan ki pa rezonab, yon Aplikan oswa yon Benefisyè, ka mande pou yon Tribinal Federal ki gen jiridiksyon konpetan mande yon revizyon pou deside sou reta san rezon.

Kontakte nou sou revizyon federal

Èske yon Tribinal Federal kapab revize tout desizyon imigrasyon yo?

Tout desizyon Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini pa kapab revize pa yon Jij Federal. Kèk ka ki pa kapab revize se ka sa yo ki nan diskresyon ajans lan. Ka sa yo enkli nenpòt ka ki limite nan diskresyon Ajans la. Okenn nan petisyon ki endike anwo yo pa diskresyonè, byenke Sèvis la toujou fè konnen ka I-485 Ajisteman Estati yo se diskresyonè. View sa a te rejte pa plizyè tribinal.

Ki sa ki se yon Writ of Mandamus ak ki jan li ka itilize nan kontèks imigrasyon an?

Yon Writ of Mandamus se kote yon pleyan mande yon Tribinal Federal pou l antre yon lòd pou mande yon anplwaye federal, tankou Sèvis la, fè yon bagay oswa pran yon sèten aksyon. Nan kontèks sa a, yo ka itilize Writ la nan ka reta ki pa rezonab. Yo te itilize Mandamus pou deplase Sèvis la pran desizyon sou ka Ajisteman Estati oswa ka natiralizasyon ki te bloke lontan. Youn nan konsiderasyon yo ta dwe kenbe nan tèt ou se lefèt ke gouvènman an gen kèk soulaje nan reta nan ka yo si Benefisyè a ta ka pa kalifye pou benefis la, oswa gen kèk enkyetid sekirite nasyonal. Si Sèvis la pa reponn a ka w la, epi ou kwè ke yon desizyon konsa pa jistifye, tanpri rele kontakte nou pou revize ka w la.

Mwen gen nan Detansyon pou Plizyè Mwa, Èske mwen ka depoze yon Writ of Habeas corpus?

Yon Writ of Habeas Corpus ta ka yon toon trè enpòtan nan kontèks imigrasyon an. Writ la te itilize depi fondasyon Etazini. Writ la se yon lòd pou yon gadyen, moun ki kenbe w la, pou "pwodui kò a". Nan kontèks imigrasyon an, sa a ta ka Direktè Distri a, oswa Cherif la, si imigran an se nan gad nan yon ajans lokal anba yon MOU ak Imigrasyon ak Ranfòsman Ladwàn.

Tanpri sonje ke sèten moun tonbe anba "detansyon obligatwa" si yo kondane yo pou sèten krim oswa si yo gen sèten reklamasyon, tankou yon azil politik. Te gen yon anpil nan litij konsènan "detansyon obligatwa", ki te trete pa Tribinal Siprèm nan Etazini an. Jennings kont Rodriguez.

Si ou, oswa yon fanmi imedya, yo te arete epi yo te refize kosyon nan retire li pwosedi, tanpri rele nou pou diskite sou ka w la.

Avoka Ahmad Yakzan se avoka imigrasyon ou nan Tampa. Tanpri rele nou si nou ka ede w ak nenpòt bagay.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon