Premye Preferans (EB-1)

Premye preferans Kategori travay (EB-1) anba INA §203(b)(1)

Etranje ki gen kapasite ekstraòdinè INA 203(b)(1)(A): Visa imigran sa a disponib pou imigran ki gen kapasite ekstraòdinè nan syans, boza, edikasyon, biznis oswa atletik. Moun sa yo dwe jwenn rekonesans nasyonal oswa entènasyonal grasa dokimantasyon anpil. Moun sa yo dwe chèche antre pou kontinye travay yo nan domèn kapasite ekstraòdinè. Anfen, antre moun sa yo ta benefisye Etazini. Menmsi règleman yo pa egzije sa, dokiman sou benefis sa yo ka benefisye. Moun sa yo pa bezwen yon anplwayè men yo dwe gen entansyon kontinye travay yo Ozetazini. INA §204(a)(1); 8 CFR §204.5(h)(5). Kongrè a te gen entansyon viza sa yo pou yon ti pousantaj moun ki te monte nan tèt la nan domèn efò yo. Prèv yo dwe genyen ladan yo:

 1. Prèv yon sèl siksè tankou yon gwo prim entènasyonalman rekonèt (Noble Prize); oswa
 2. Dokimantasyon nenpòt twa nan bagay sa yo:
  • Resevwa pi piti prim oswa prim rekonèt nasyonalman oswa entènasyonalman;
  • Manm nan yon asosyasyon nan domèn ki klasifikasyon yo ap chèche ki mande reyalizasyon pa manm yo;
  • Pibliye materyèl sou moun nan nan piblikasyon pwofesyonèl oswa pi gwo komès;
  • Patisipasyon kòm yon jij nan travay lòt moun;
  • Prèv kontribisyon orijinal syantifik, eskolè, atistik, atletik, oswa ki gen rapò ak biznis;
  •  Patènite atik savan yo nan domèn nan;
  • Ekspozisyon atistik oswa vitrin;
  • Pèfòmans nan yon wòl dirijan oswa kritik pou òganizasyon oswa etablisman ki gen yon repitasyon distenge;
  • Segondè salè oswa salè nan relasyon ak lòt moun nan domèn nan;
  • Siksè komèsyal nan atizay pèfòmans.

Soumèt prèv ki pwouve twa nan kategori sa yo pa dezitif epi Sèvis Imigrasyon ak Natiralizasyon Etazini dwe toujou fè yon detèminasyon final sou kalifikasyon. Fado prèv la se sou aplikan an epi yo dwe montre pa yon prèv ki pi enpòtan. Zafè Chawathe, 25 I&N Desanm 369 (AAO 2010).

Pwofesè eksepsyonèl ak chèchè anba INA §203(b)(1)(B):

Imigran sa yo dwe rekonèt entènasyonalman kòm eksepsyonèl nan yon domèn akademik espesifik. Imigran sa yo dwe kanpe apa atravè distenksyon ki baze sou rekonesans entènasyonal yo. Moun nan ka gen 3 zan eksperyans nan ansèyman oswa rechèch nan domèn li. Yo ka itilize eksperyans nan ansèyman pandan y ap rive nan yon diplòm si moun nan atenn li. Moun nan dwe chèche antre pou youn nan rezon sa yo:

 • Yon pozisyon nan yon inivèsite oswa yon enstitisyon edikasyon siperyè;
 • Yon pozisyon konparab nan yon inivèsite; oswa
 • Yon pozisyon konparab pou fè rechèch pou yon anplwayè prive si lèt la anplwaye twa chèchè aplentan.

Òf pou travay la dwe endefini oswa pou yon dire san limit. Aplikan an dwe soumèt prèv omwen de nan bagay sa yo:

 • Resevwa gwo pri oswa prim;
 • Manm nan yon asosyasyon ki mande siksè eksepsyonèl;
 • Pibliye materyèl nan piblikasyon pwofesyonèl ekri sou aplikan an;
 • Prèv pou jije travay lòt moun;
 • Prèv rechèch syantifik orijinal yo;
 • Patè oswa atik oswa liv nan domèn nan.

Dapre 8 CFR §204.5(i)(2), yon kou etid konplè defini kòm yon gwoup konesans espesyalize yo ofri pou etid nan inivèsite Etazini. USCIS ta anplwaye menm pwosesis mansyone pi wo a pou detèmine kalifikasyon. Anplwayè a dwe gen kapasite pou peye anplwaye a.

Egzekitif ak Manadjè miltinasyonal yo INA §203(b)(1)(C):

Imigran an dwe te travay aletranje pou yon ane (nan 3 dènye ane yo) pa konpayi an oswa kòporasyon oswa lòt antite legal oswa yon afilye oswa yon sipòtè. Afilye yo enkli antite ki posede ak kontwole pa menm gwoup moun nan apeprè menm pousantaj yo. 8 CFR §204.5(j)(2). Filiales yo ka yon antrepriz si yo gen menm kontwòl ak pouvwa veto. Moun ki fè demann lan dwe montre relasyon antrepriz la e ke konpayi an ap kontinye egziste apre Benefisyè a imigre. Benefisyè a dwe antre Ozetazini pou l kontinye travay pou menm patwon an. Konpayi an dwe fè biznis nan Etazini pou yon ane.

Kapasite jesyon ak egzekitif defini anba INA §101(a)(4). Kapasite jesyon vle di ke anplwaye a pèsonèlman:

 • Jere òganizasyon, depatman, sibdivizyon, fonksyon, oswa eleman yo;
 • Sipèvize ak kontwole travay lòt anplwaye sipèvize, pwofesyonèl oswa manadjè;
 • Gen otorite pou anboche ak revoke anplwaye ak lòt sibòdone; epi
 • Egzèsis diskresyon sou operasyon chak jou nan aktivite oswa fonksyon an.

Kapasite egzekitif defini kòm yon devwa nan yon òganizasyon kote Benefisyè a pèsonèlman:

 • Dirije jesyon òganizasyon an;
 • Etabli objektif ak politik;
 • Egzèsis lajè latitid nan desizyon diskresyonè; epi
 • Resevwa sèlman sipèvizyon jeneralize oswa direksyon nan men ekzekitif wo nivo, konsèy administrasyon an, oswa aksyonè.

Tanpri rele nou si w gen nenpòt kesyon sou demann premye preferans pou rezidans pèmanan.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon